Odszkodowanie dla Adama Słomki

Wczoraj w poniedziałek Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał prawomocny wyrok zasądzający najwyższe zadośćuczynienie dla działacza antykomunistycznej opozycji w wysokości 270 tys. zł.
Stanowisko procesowe lidera Konfederacji Adama Słomki, komentarz b. wicemarszałka Senatu Zbigniewa Romaszewskiego oraz wyrok Sądu (audio) na stronie Radia Wnet:

http://www.radiownet.pl/publikacje

Czytaj dalej…

Zmiana terminu zebrania SSW

Włodek Domagalski, który ma klucze do lokalu w przyszłym tygodniu będzie w Szpitali Czerniakowskim i nie będzie na zebraniu.
W związku z tym prosi o przesunięcie terminu zebrania ( nowy termin zostanie ustalony po jego wyjściu ze szpitala).

Jacek Sarnecki

PIKIETA PROTESTACYJNA W WARSZAWIE W OBRONIE PRAW TATARÓW KRYMSKICH

Dnia 18 maja 2013 r. (sobota) przed ambasadą Ukrainy w Warszawie (Al. Szucha 7) o godzinie 14.30 przeprowadzona zostanie pikieta protestacyjna przeciwko dyskryminacji  Tatarów Krymskich na Krymie. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym nie jest obojętny los tego bohaterskiego narodu.

 

18 maja 1944 wywieziono do Azji Średniej wszystkich Tatarów Krymskich z ich ojczyzny – Krymu. W czasie podróży bydlęcymi wagonami, a i potem, po przymusowym osiedleniu w Uzbekistanie, umarło z chorób i głodu wiele tysięcy osób. Nawet tzw. „odwilż” w czasie panowania Chruszczowa (po 1956) nie przyniosła Tatarom powrotu na Krym. Zabraniano im tego aż do końca lat 80-tych. Wtedy to łamiąc sowieckie przepisy, sami masowo zaczęli wracać do domu, domu okupowanego przez rosyjskich kolonistów. Dzień dzisiejszy nie przyniósł rozwiązania problemu kompleksowej repatriacji. Wierchowna Rada Ukrainy nie uchwaliła ustawy repatriacyjnej, która pozwoliłaby na godny powrót na Krym ponad 200 tysięcy Tatarów, głównie z Uzbekistanu. Rząd Autonomii Krymskiej na czele z Anatolijem Mogilewem robi wszystko, by Tatarom, którzy powrócili na Krym – żyło się jak najgorzej. Rosyjskie lobby na Krymie zbroi organizacje kozackie i pomaga rosyjskim szowinistom – obywatele Krymu pochodzenia rosyjskiego nastawiani są przeciwko Tatarom. Dlatego też zaprotestujmy przeciwko temu bezprawiu. Zaprotestujmy przeciwko tolerancyjnej postawy Kijowa względem samowoli władz Autonomii Krymskiej. Czas, by towarzysz milicjant Mogilew podał się do dymisji.

 

Na naszej pikiecie zostanie odczytana specjalna rezolucja, pod którą można się będzie podpisać.

Piotr Hlebowicz
http://www.wydzialwschodnisw.pl/
http://www.sw.org.pl
http://swkatowice.mojeforum.net/index.php

Adam Słomka aresztowany

Powszechnie znany jest związek Sądu Okręgowego w Warszawie ze zbrodniarzami komunistycznymi, z których środowiska się wywodzi. Kilka tygodni temu sąd ten uniewinnił „krwawego Kociołka”, zbrodniarza-ludobójcę odpowiedzialnego za masakrę w Grudniu 1970. Sąd ten niestety rozpatruje sprawę więzionego i torturowanego w stanie wojennym wówczas ucznia, następnie i dziś opozycjonisty – Tomasza Sokolewicza. 8 maja 2013 r. zeznania mieli złożyć funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, którzy torturowali T. Sokolewicza, a najprawdopodobniej też zamordowali jego przyjaciela Emila Barchańskiego i kilku innych uczniów – bardzo młodych uczestników niepodległościowego Podziemia. Na rozprawę przybył Adam Słomka, który – reprezentując pismo „Wolny Czyn” KPN Obszaru V, działając w interesie publicznym i broniąc prawa narodu polskiego do informacji (Art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) – złożył wniosek o nagrywanie rozprawy na podstawie m.in. art. 357 i 358 kpk. Oba artykuły zapewniają prawo do nagrywania różniąc się w szczegółach. W pewnym uproszczeniu, art. 357 kpk mówi, że dziennikarze mogą nagrywać rozprawy gdy przemawia za tym interes społeczny. Z kolei art. 358 kpk daje stronie prawo do nagrywania dźwięku i nie mówi o prawie do nagrywania obrazu.

Czytaj dalej…