Wyzwolenie i ofiary wyzwolenia

Stowarzyszenie Solidarność Walcząca Mazowsze zaprasza do udziału w debacie „Wyzwolenie i ofiary wyzwolenia”. Debata odbywa się w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Debata odbędzie się 26 lutego 2020 r. o godzinie 18:00 w budynku PAST-y, na 4 piętrze w sali numer 1. Jesteśmy współorganizatorami tego wydarzenia.
Wyzwolenie i ofiary wyzwolenia

Informacje

W wyniku piątkowego głosowania (14.02) kandydatem na przewodniczącego SSW Mazowsze został wybrany Łukasz Ossowski.
Najbliższe zebrania SSW Mazowsze odbędą się w dniach 21.02 i 06.03. Odwołane zostało zebranie 28.02.
W dniu 29 lutego o godzinie 12:00 spotykamy się przy Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie u zbiegu ulic Muranowskiej i gen. Władysława Andersa w Warszawie.

Upamiętnienie na znaczku pocztowym Poczty Polskiej śp. Józefa Mackiewicza

mackiewicz-znaczek-pocztowy

W dniu 29 stycznia br. Stowarzyszenie Solidarność Walcząca Mazowsze skierowało pismo/wniosek do Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S. A. o upamiętnienie na znaczku pocztowym Poczty Polskiej śp. Józefa Mackiewicza (1902-1985) – jednego z najwybitniejszych prozaików emigracyjnych, który do historii Polski wszedł – prócz swych znakomitych powieści – jako polski świadek sowieckiej zbrodni w Katyniu (w maju 1943 roku uczestniczył, na zaproszenie okupacyjnych władz niemieckich, za zgodą władz Polski Podziemnej, w ekshumacji ciał pomordowanej elity II Rzeczypospolitej). Był autorem pierwszej w języku polskim książki o tej zbrodni: „Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów” (jaka ukazała się w Londynie z przedmową gen. Władysława Andersa). Józef Mackiewicz był świadkiem i ekspertem Specjalnej Komisji Śledczej Kongresu Stanów Zjednoczonych do Zbadania Zbrodni Katyńskiej (1951-1952).
Dzięki staraniom „białej” rosyjskiej emigracji, amerykański Uniwersytet w Kansas w 1974 roku zgłosił Józefa Mackiewicza i jego twórczość do literackiej Nagrody Nobla.
Jacek Sarnecki – Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia SW Mazowsze w swym piśmie/wniosku do Prezesa Poczty Polskiej – zwrócił główną uwagę na związki Józefa Mackiewicza z ujawnieniem i nagłośnieniem na cały świat (przez wielojęzyczne tłumaczenia jego książki o Katyniu) -nierozliczonej, sowieckiej zbrodni ludobójstwa.
Postać Józefa Mackiewicza została uwieczniona na edycji podziemnych znaczków pocztowych Poczty Solidarność (prezentujemy je poniżej).
Znaczek Poczty Polskiej z Józefem Mackiewiczem jako świadkiem zbrodni katyńskiej, dzięki staraniom SW Mazowsze ukaże się w roku 2022, w 120 rocznicę urodzin tego wielkiego pisarza i Polaka.
Zdjęcie Józefa Mackiewicza wisi w siedzibie Stowarzyszenia SW Mazowsze i jego twórczość znana jest wielu naszym członkom.

Zbyszek Rutkowski