Z otrzymanej poczty….

Szanowny Panie Piotrze, Szanowny Krzysztofie,
Bardzo dziękuję za wsparcie okazane mojej kandydaturze do Sejmu przez Wasze Stowarzyszenie. Jestem z tego faktu bardzo dumny i ma dla mnie ogromne znaczenie. Poparcie udzielone przez ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę jest dla mnie zaszczytem. Szczególnie dziękuję Panu Piotrowi za umieszczenie moich materiałów na stornie Stowarzyszenia, a Tobie Krzysiu za wypowiedziane słowa poparcia i pomoc w dystrybucji materiałów. Wierzę, że nadchodzi czas, w którym będziemy mogli chodzić z podniesioną głową, a Państwa wysiłek w walce o niepodległość kraju będzie ponownie doceniany.
Z wyrazami szacunku
Andrzej Olszewski