W obronie przyzwoitości w kwaterze Ł

Kwatera-Ł-11 copy Kwatera-Ł-9 copy Kwatera-Ł-14 copy Kwatera-Ł-5 Kwatera-Ł-3 copy

ROPWiM, wbrew apelowi różnych środowisk, wbrew apelowi rodzin realizuje swój niecny plan – budowę panteoniku na kawałku Łączki o wymiarach 18 x 18m. Nie ma na to naszej społecznej zgody! Nie pozwolimy na to, aby nasi odnalezieni Bohaterowie leżeli ściśnięci jak towar na półkach w tym panteoniku, a Ci którzy ciągle tkwią w ziemi w niej pozostali!

Od jutra, od godziny 8:00 rozpoczynają się dyżury przy kwaterze Ł. W najbliższy czwartek (02.06.2015 r.) o godzinie 16:00, przy kwaterze Ł pomodlimy się razem z ks. Stanisławem Małkowskim. Namawiamy wszystkich którym zależy na godnym uhonorowaniu naszych bohaterów na uczestnictwo w tych działaniach.

Nasza dzisiejsza fotorelacja

Nowy Zarząd Stowarzyszenia Solidarność Walcząca Mazowsze

Zgodnie z planem, podczas Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Solidarność Walcząca Mazowsze został wybrany nowy Zarząd naszego Stowarzyszenia. Prezentuje się on następująco: Przewodniczący Piotr Rzewuski – tel. 603132867, Członek Zarządu Paweł Skupiński, Skarbnik Janusz Jeżewski, Sekretarz Jolanta Gorczycka.

Walne Zgromadzenie Członków SSW Mazowsze

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków SSW Mazowsze w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz. 18 ( II termin 18.15)
Zarząd proponuje następujący porządek obrad:
 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków SSW Mazowsze
 2. Przyjęcia zaproponowanego porządku obrad
 3. Wybór Komisji i protokólantów
 4. Sprawozdanie Zarządu z merytorycznej działalności
 5. Sprawozdanie finansowe
 6. Przyjęcie sprawozdań – absolutorium dla Zarządu
 7. Proponowane zmiany w składzie Zarządu
 8. Wolne wnioski i dyskusja
 9. Zamknięcie Walnego Zebrania

Imprezy w Żółwinie

II ŻÓŁWIŃSKIE SPOTKANIA LITERACKIE

SERGIUSZ PIASECKI

PIKNIK LITERACKI

W programie:

 •  Krzysztof Polechoński, Życie i twórczość Sergiusza Piaseckiego
 •  Piotr Cyrwus w monodramie “Zapiski oficera Armii Czerwonej”
 •  Piknik

Żółwin, 13 czerwca 2015 r. od godz. 14.00, Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Nadarzyńska 25


TEATR DOMOWY

„Przywracanie porządku”

PIKNIK TEATRALNY

Występują:

 • Ewa Dałkowska
 • Emilian Kamiński

Żółwin, 14 czerwca 2015 r. godz. 12.00, Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Nadarzyńska 25

Organizator: Fundacja PoMimo
Współorganizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie, Sołectwo w Żółwinie, OSP Żółwin
Patronat Burmistrza Gminy Brwinów