Wieczór Więzienny 12.12.2015

Wieczór Więzienny          fot.  Grzegorz Boguszewski

Wieczór Więzienny fot. Grzegorz Boguszewski

 

RAPORT

ze spotkania w dniu 12.12.2015

Z inicjatywy Fundacji Walczącym o Niepodległość odbyło się I

spotkanie więzionych, internowanych, ściganych i wszelkiej maści

konspiratorów walki z komunizmem. Na „Wezwanie”, wystosowane

przez Tadeusza Stańskiego, Waldemara Pernacha i Piotra

Rzewuskiego przybyło blisko 200 osób, w tym niektórzy z żonami,

Zgodnie z punktem pierwszym Programu, załączonego do Wezwania,

przybyłych zaproszono na typowe jadło więzienne; margaryna,

marmelada, chleb, krupnik, przygotowany i dowieziony przez służbę

więzienną z ul.Rakowieckiej. Władze więzienne przygotowały również

oprawę spotkania w postaci łóżek wraz z nakryciami oraz kasków,

Następnie uczestnicy spotkania przeszli do sali konferencyjnej, gdzie

odbywały się przesłuchania „wezwanych”. Tę część rozpoczął

modlitwą ks. Jan Sikorski, kapelan więzionych i internowanych. Z kolei

zabrali głos Tadeusz Stański, Waldemar Pernach i Piotr Rzewuski,

którzy krótkimi wypowiedziami i dykteryjkami, obrazującymi pobyt w

miejscach odosobnienia nadali żartobliwy charakter przesłuchań

wezwanych. Swymi wspomnieniami dzielili się m.in. Tadeusz

Markiewicz, Adam Słomka, ks. Jan Sikorski, …………………. I inni.

Na koniec przybyli zaproszeni zostali na wystawny poczęstunek

wolnościowy, przygotowany staraniem sił wewnętrznych Fundacji,

t.zn. współpracujących z nią mężczyzn i kobiet, którym za ich wysiłek i

wniesioną przyjemną atmosferę składamy ogromne podziękowania.

Continue reading

Dama na Pradze, SW Mazowsze na Pradze

Retro-Praga-01

Hubert-Kossowski

Najpierw obejrzeliśmy film „Dama”.

Pawel-Lisiecki

Oglądał z nami Paweł Lisiecki – Burmistrz Pragi Północ

Retro-Praga-13

Maria-Dluzewska-Dama

Była z nami autorka filmu – Maria Dłużewska

Retro-Praga-14

Zbigniew Zalas

I Zbigniew Zalas z Kurierem Praskim

Waldemar-Pernach

I Waldemar Pernach z książkami

Teresa-Mioduszewska

I Teresa Mioduszewska

Ryszard Makowski

Wystąpił również Ryszard Makowski

Ryszard-Makowski-koncert

Piotr-Rzewuski

Piotr Marzec

Piotr Marzec rysował karykatury naszych gości

Małgorzata Czuczman i Paweł Skupiński

Kapela z Chmielnej

Na koniec zagrała Kapela z Chmielnej

Zdzisław Patera

Na zdjęciu Zdzisław Pater

Retro Praga

A wszystko to w Retro Praga

Więcej zdjęć…