Komunikat

26 stycznia 2018 roku o godz. 18.00 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Prośba o liczne przybycie. Zarząd SW Mazowsze

Pozdrawiam
Łukasz

PORZĄDEK OBRAD
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZEBRANIA
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SW MAZOWSZE
w dniu 26 stycznia 2018 r.

 1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego SW Mazowsze
 2. Omówienie sposobu głosowania
 3. Wybór Przewodniczącego oraz sekretarza zebrania
 4. Wybór dwu lub trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej
 5. Ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej poprzez wybór spośród członków przewodniczącego Komisji
 6. Przeliczenie przez Komisję Skrutacyjną uczestników zebrania i poinformowanie o kworum
 7. Przyjęcie Porządku obrad Zebrania
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu SW Mazowsze
 9. Sprawozdanie finansowe
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 11. Dyskusja
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
 13. Przedstawienie kandydatur na Przewodniczącego SW Mazowsze i przeprowadzenie głosowania
 14. Przedstawienie kandydatur do trzyosobowego (skarbnik, sekretarz, członek) Zarządu SW Mazowsze i przeprowadzenie głosowania
 15. Przedstawienie kandydatur do dwuosobowej Komisji Rewizyjnej i przeprowadzenie głosowania
 16. Sprawy różne, wolne wnioski
 17. Zamknięcie Zebrania