Relacja z pogrzebu śp. Stanisława Zająca

Stanisław Zając urodził się 05.11.1950 w miejscowości Gaj Żelechowski w powiecie grójeckim. W latach 1980-1981 należał do NSZZ "Solidarność". Po 13 grudnia 1981 zaangażował się w działalność w zakładowych podziemnych strukturach związkowych. Od lutego 1982 był działaczem Grup Oporu "Solidarni". Początkowo zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw, brał udział w akcjach ulotkowych i plakatowych. Od jesieni 1982 wszedł w skład tzw. Grup Specjalnych, będących struktura bojową GO „Solidarni” i brał czynny udział w akcjach organizowanych przez tę organizację (akcje rozpoznawcze, walki uliczne z ZOMO, rozwieszanie transparentów, ustawianie na terenie Warszawy urządzeń nagłaśniających, tzw. gadał itp.). Po 1989 roku, pracując zawodowo, między innymi w Straży Miejskiej w Warszawie, przez wiele lat działał aktywnie w strukturach NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze, był członkiem jego władz. Od wielu był członkiem Stowarzyszenia Solidarności Walczącej. 
Zmarł 4 kwietnia 2024 po długiej i ciężkiej chorobie. Został pochowany 11 kwietnia 2024 w swoich rodzinnych stronach, na cmentarzu parafialnym w Chynowie. W Jego ostatniej drodze towarzyszyła mu najbliższa Rodzina, sąsiedzi, a także licznie zgromadzeni przyjaciele i koledzy z NSZZ "Solidarność", Grup Oporu "Solidarni", Straży Miejskiej m.st. Warszawy i Stowarzyszenia Solidarności Walczącej. Poczty sztandarowe wysławiły: Region Mazowsze NSZZ "Solidarność", Stowarzyszenie Solidarności Walczącej oraz Straż miejska z Warszawy, która wystawiła także asystę honorową.
Stanisław Zając był gorącym patriotą, do końca wiernym ideałom "Solidarności". 
Za swą działalność był odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarność oraz Krzyżem Służby Niepodległości. Posiadał status Działacza Opozycji Antykomunistycznej.
Cześć Jego Pamięci!

wp