Oświadczenie ws Dżemilewa i Krymu

Polska, dn. 23 kwietnia 2014r.

 

Oświadczenie

 

22 kwietnia 2014 r. powiadomiono Mustafę Dżemilewa o zakazie wjazdu do Federacji Rosyjskiej. Zrobiły to okupacyjne służby ustawione na granicy Autonomii. W ten sposób Rosja chce uniemożliwić mu przebywanie na Krymie, gdzie mieszka z rodziną. Zakaz ma obowiązywać do 2019 r.  Dżemilew jest przywódcą Tatarów Krymskich i posłem do ukraińskiego Parlamentu.  15 lat spędził  w łagrach Rosji Sowieckiej za walkę o powrót Tatarów na Krym. Zostali oni 18 maja 1944r. zesłani do Uzbekistanu i innych republik sowieckich. Połowa narodu zginęła podczas wysiedlania. Do końca lat 80. mieli kategoryczny zakaz powrotu na Krym.

Protestujemy przeciwko decyzjom okupacyjnych rosyjskich władz Krymu, które godzą w podstawowe prawa człowieka. Wzywamy polityków całego świata do interwencji w sprawie samowoli i łamania praw człowieka przez rosyjski reżim okupacyjny Krymu. Apelujemy do środków masowego przekazu o nagłośnienie i potępienie rosyjskiej samowoli i niespotykanej w cywilizowanym świecie praktyki.

 

Za Komitet Polityczny Tatarów Krymskich na Obczyźnie

Selim Chazbijewicz

Piotr Hlebowicz

Jadwiga Chmielowska

Jerzy Szahuniewicz

Radni Pragi Północ apelują do Rady Warszawy – PETYCJA

Pomnik 4 śpiących

Pomnik czterech śpiących

Rada Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, na terenie której ma ponownie stanąć poddany renowacji Pomnik Polsko-Sowieckiego Braterstwa Broni, w głosowaniu z dnia 9 kwietnia 2014 roku przyjęła stanowisko w tej sprawie. Apeluje w nim do Rady Warszawy o trwałe usunięcie monumentu z Placu Wileńskiego i przeniesienie go na Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Armii Czerwonej.

Tym samym radni poparli postulat, który Stowarzyszenie KoLiber, w ramach akcji „Goń z pomnika bolszewika”, wyraziło w listach do najważniejszych osób w państwie latem 2012 roku. Do tej pory nasze stanowisko zostało poparte m.in. przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz wojewodę mazowieckiego. Od samego początku inicjatywę wspierają mieszkańcy Placu Wileńskiego ze wspólnotą mieszkaniową Targowa 81 na czele.

Jak podkreśla Paweł Lisiecki, KoLibrant i przewodniczący klubu radnych PiS w Radzie Dzielnicy Praga Północ, od lat walczący z obecnością bolszewickiego posągu w przestrzeni publicznej, decyzja samorządowców to bardzo ważny krok, na który trzeba było długo czekać, ale jest on jedynie kolejnym etapem batalii, którą trzeba doprowadzić do końca.

Wobec poparcia ze strony kolejnej instytucji dla naszego pomysłu w sprawie przyszłości pomnika, należy wyrazić po raz kolejny nadzieję, że swoje stanowisko zmieni także ostatni organ broniący obecności obelisku na Placu Wileńskim, czyli Rada Warszawy, od której w kwestii jego losów zależy najwięcej. Z pewnością zrobimy jeszcze wiele, aby tak się stało.

Piotr Mazurek

 źródło: http://wpolityce.pl/polityka/191017-czterech-spiacych-na-cmentarz-radni-pragi-popieraja-postulat-kolibra

Nie dla pomnika „Czterech śpiących” w Warszawie! Podpisz petycję

http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=8251

Jest to kolejna petycja dążąca do pozbycia się sowieckiego pomnika z Pragi, niestety jest to efekt działalności czerwonej zarazy.