Informacja dla zainteresowanych

Celem akcji referendalnej zainicjowanej przez Warszawską Wspólnotę Samorządową jest umożliwienie mieszkańcom Warszawy wyrażenia w głosowaniu powszechnym swojej opinii na temat Hanny Gronkiewicz-Waltz, sprawującej funkcję prezydenta m. st. Warszawy.

Jak wiemy referendum odbędzie się w dniu 13.10.br w godz.7.00 â 21.00

Należy zadbać, by głosowanie referendalne odbyło się w sposób niezakłócony, a jego wyniki zostały rzetelnie podane do wiadomości publicznej.

WWS jako inicjator referendum ma prawo zgłosić do obwodowych komisji wyborczych swoich przedstawicieli.

Dlatego apelujemy do mieszkańców Warszawy o zgłaszanie się do pracy w Obwodowych Komisjach Referendalnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową biuro@mws.org.pl podając w zgłoszeniu:

Imię i nazwisko
Numer PESEL
Adres zameldowania
Dzielnica
Telefon
Mail

Członkowie komisji muszą być zameldowani w Warszawie i mieć skończone 18 lat. Po zgłoszeniu członków Obwodowych Komisji Referendalnych Warszawska Wspólnota Samorządowa planuje przeprowadzenie szkolenia w zakresie obowiązków, uprawnień i praw członków OKR.

Członkom Obwodowych Komisji Referendalnych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania. Dieta ta przysługuje w wysokości ustalonej w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej i wynosi 160 zł.

Pełnomocnik MWS: Wojciech Krajewski 510-273-677, email: wojciechfk@o2.pl

Takie same zgłoszenia przyjmuje „Ronin”

Dla zainteresowanych historią i…

Żołnierzom niezłomnym należy się cześć

IPN ujawnił 9 nazwisk ofiar terroru komunistycznego, które w ostatnim czasie zostały ekshumowane na Kwaterze “Ł”. Tożsamość odzyskali: mjr Zygmunt Szendzielarz “Łupaszka”, mjr Hieronim Dekutowski „Zapora”, Władysław Borowiec ps. „Żbik”, Henryk Borowy – Borowski „Trzmiel”, Zygfryd Kuliński „Albin”, Józef Łukaszewicz „Walek” i „Kruk”, Wacław Walicki „Druh Michał”, Ryszard Widelski „Irydion” i „Wiara”, Henryk Pawłowski „Henryk Orłowski” i „Długi”.

Wypowiedź dla Radia Maryja prof. Mieczysława Ryby, historyka, wykładowcy KUL-u i WSKSiM w Toruniu

Mieczysław Ryba

Mieczysław Ryba

Żołnierze niezłomni byli zabijani przez komunistów podwójnie. Raz fizycznie – pozbawiali ich życia ziemskiego, a z drugiej strony starali się odebrać im dobre imię i zatrzeć pamięć.
Ekshumacja po tylu latach ma olbrzymie znaczenie, bo żołnierzom niezłomnym, którzy walczyli o niepodległość – należy się cześć. To są postaci godne naśladowania, na bazie których można wychowywać młode pokolenia. Ekshumacja powinna się łączyć i pewnie będzie się łączyć z uroczystym pogrzebem, z uroczystym upamiętnieniem, miejscem godnego pochówku tak, ażeby wolna Rzeczpospolita miała gdzie gromadzić swoich obywateli.
To są postaci symboliczne, jeżeli bierzemy pod uwagę tereny i ich aktywności, jako żołnierzy niezłomnych. Oni nie złożyli broni po okupacji niemieckiej, kiedy ich działalność była bardzo aktywna, ale walczyli nadal i do końca z okupacją sowiecką. „Ogień” walczył na Podhalu, na Lubelszczyźnie np. „Zapora”. To są postaci, które w pewnych obszarach Rzeczpospolitej były symbolem niezłomności wobec nowego komunistycznego, sowieckiego okupanta.
Ich działania były na tyle skuteczne, skomasowane, że komuniści doprowadzili do procesów pokazowych, które miały odstraszyć wszystkich innych. Chcieli powiedzieć: skoro bohaterów skazuje się na śmierć, skoro bezwzględnie poprzez zdrady wyłapuje się ich, to każdy inny, który chciałby iść tą drogą powinien się strzec.
Konieczne jest zadośćuczynienie tym, którzy walczyli o wolność. Obserwujemy bowiem ostre rozdzielenie tego, co zwiemy zdradą od tego, co zwiemy niepodległością.

prof. Mieczysław Ryba

Ziemia oddaje żołnierzy

Instytut Pamięci Narodowej ujawnił dziewięć kolejnych nazwisk zidentyfikowanych ofiar komunistycznego terroru pogrzebanych na powązkowskiej Łączce.
Poznaliśmy nazwiska następujących bohaterów: Władysław Borowiec „Żbik”, Henryk Borowy-Borowski „Trzmiel”, mjr Hieronim Dekutowski „Zapora”, Zygfryd Kuliński „Albin”, Józef Łukaszewicz „Walek”, Henryk Pawłowski „Henryk Orłowski”, „Długi” „Kruk”, mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”, Wacław Walicki „Druh Michał”, Ryszard Widelski „Irydion”, „Wiara”.
Powiększony schemat układu jam grobowych, w których znaleziono szesnastu rozpoznanych do tej pory żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego dostępny jest tutaj.

Obchody „Cudu nad Wisłą” w Ossowie

Uroczyste obchody 93. rocznicy Zwycięskiej Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą” w Ossowie pod Honorowym Patronatem Ordynariusza Diecezji Warszawsko – Praskiej Abp Henryka Hosera. Zapraszamy 14-15 sierpnia 2013 r.

93_rocznica_Bitwy_Warszawskiej

93 rocznica Bitwy Warszawskiej

Zapraszamy Państwa do Ossowa w Powiecie Wołomińskim na coroczne obchody „Cudu nad Wisłą”

Główne uroczystości rocznicowe odbędą się w czwartek 15 sierpnia. Tego dnia o godz. 11.00 w Kaplicy w Ossowie Arcybiskup Diecezji Warszawsko-Praskiej Henryk Hoser odprawi uroczystą Mszę św., a o godz. 13.45 odbędzie się widowisko plenerowe Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej. Zgodnie z tradycją, 14 sierpnia o godz. 21.00, przy Krzyżu Ks. Ignacego Skorupki odczytany zostanie Apel Poległych.

Program obchodów 93 rocznicy Cudu nad Wislą

Program obchodów 93 rocznicy Cudu nad Wisłą

Zapraszają Organizatorzy uroczystości : Starosta Wołomiński, Burmistrz Wołomina, Burmistrz Miasta Kobyłka, Burmistrz Miasta Zielonka, Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy – Ossów- Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”, Parafia pw. Św. Trójcy w Kobyłce.