Odsłonięcie Tablicy poświęconej gen. Józefowi Hallerowi

 

Po trzech latach starań Społecznego Komitetu Organizacyjnego Obchodów Patriotycznych oraz Solidarności Walczącej, a szczególnie członka jej Zarządu Piotra Rzewuskiego odsłonięta dziś została tablica pamiątkowa pamięci Generała Józefa Hallera na Placu Jego imienia na Pradze – Północ. Odsłonięcia dokonali Poseł na Sejm RP Paweł Lisiecki Burmistrz Wojciech Zabłocki oraz w imieniu trzymającej warte Mjr Stanisławy Kociełowicz, komandor Ziembinski. W uroczystości udział wzięli kombatanci mjr Lech Rudziński, mjr Jan Lisowski, kpt Jan Bielennik, gen Grudziński, radni dzielnicy oraz społecznicy i mieszkańcy. Kamień poświęcił ks. Stanisław Małkowski. Autorami pamiątkowego obelisku są prascy artyści Zofia i Jan Kubiccy. Pomnik usytuowany na osi w zachodniej części od strony ulicy Jagiellońskiej w naturalny sposób dopełnia architektury Placu.
Beata Bielińska-Jacewicz. Dziękujemy p. Piotrow Garbackiemu za udostępnienie zdjęć.

Zaproszenie!

zaproszenie tablica 11Po długich staraniach udaje się wreszcie odsłonić tablicę pamiątkową poświęconą niedocenianemu Bohaterowi walk o Niepodległość gen. Józefowi Hallerowi.

Tablica, bedąca jednoczesnie kamieniem węgielnym Pomnika powstała z inicjatywy Solidarności Walczącej i Społecznego Komitetu Organizacyjnego Obchodów Patriotycznych przy współpracy z Urzedem Dzielnicy Praga – Północ, a artystą wykonującym prace jest Jan Kubicki.
Zapraszamy w niedzielę 12 listopada 2017 r. o godz. 11.00 na Pl.Hallera na warszawskiej Pradze