Informacje z zebrania

12 grudnia (piątek), o godzinie 17:30, w naszym lokalu odbędzie się spotkanie nadzwyczajne członków Stowarzyszenia Solidarność Walcząca Mazowsze. Trzydzieści minut później, o godzinie 18:00 rozpocznie się spotkanie wigilijne dla członków i sympatyków Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. Do dnia 4 grudnia przyjmowane będą obowiązkowe składki, które przeznaczone zostaną na organizację spotkania. Uiszczenie składki jest równoznaczne z deklaracją przybycia na wigilię. Wysokość składki została ustalona na kwotę 25 zł.


26 listopada (środa), o godzinie 17:30,  w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” mieszczącym się przy ulicy Marszałkowskiej 21/25 odbędzie się spotkanie: „Prymas Wyszyński i wszyscy jego oponenci„. Opis wydarzenia sporządzony przez organizatora:

Drugie spotkanie Krakowskiej Loży Historii Współczesnej w Warszawie poświęcone będzie książce „W służbie Boga i Polski. Komunistyczna bezpieka wobec kardynała Stefana Wyszyńskiego” pod redakcją ks. Józefa Mareckiego i Filipa Musiała.

Publikacja zawiera dokumenty z inwigilacji Stefana Wyszyńskiego przez bezpiekę od 1946 do 1981 r. – czyli odkąd ks. Wyszyński został ordynariuszem lubelskim aż do jego śmierci. Inwigilacja była długa, wszechstronna i aktywna – włącznie z próbą wpływania na opinie Prymasa przez agenturę działająca w jego najbliższym otoczeniu). Listopadowa dyskusja poświęcona będzie jednak nie metodom pracy operacyjnej UB i SB w stosunku do Prymasa, lecz celom tej pracy.

Dlaczego Prymas był solą w oku władz komunistycznej Polski? Co komuniści chcieli osiągnąć przez swoją politykę wobec Prymasa? Kim się posługiwali w tych działaniach?

Czytaj dalej…

Zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Żółwina

Towarzystwo Przyjaciół Żółwina i Tereni

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie

Stowarzyszenie Solidarność Walcząca

oraz

Fundacja im. Stefana Korbońskiego

zapraszają

na spotkanie poświęcone Polskiemu Państwu Podziemnemu oraz Stefanowi Korbońskiemu, które odbędzie w sobotę w dniu 29 listopada 2014 r.  o godzinie 16.00 w Żółwinie na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Nadarzyńskiej 25

Program:

  1. Mariusz Olczak, kierownik Oddziału Archiwów Społecznych Archiwum Akt Nowych: Historia Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1939-1945 w zarysie.
  2. Roman Rybicki, prezes Fundacji im. Stefana Korbońskiego:  Życie i działalność Stefana Korbońskiego, żołnierza i polityka Polskiego Państwa Podziemnego.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną nagrania dźwiękowe zawierające relacje Stefana Korbońskiego nagrane oraz odczytane fragmenty wspomnień Janusza i Jerzego Regulskich, właścicieli pałacu na Zarybiu w Żółwinie, w którym Stefan Korboński ukrywał się po zakończeniu Powstania Warszawskiego. Będzie można również nabyć po korzystnej cenie publikacje wydane przez Fundację im. Stefana Korbońskiego oraz otrzymać wydawnictwa Archiwum Akt Nowych.  

Na spotkanie zapraszają:

Włodzimierz Domagalski    Paweł Komender    Roman Rybicki    Anna Sobczak

Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Solidarność Walcząca Mazowsze proponuje zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 12 lub 19 grudnia. godz. 17.30-18.00 Celem zebrania jest omówienie sytuacji w Stowarzyszeniu i zmiany w zarządzie.
Proponuje połączyć to z tradycyjnym spotkaniem świątecznym.
Proszę o szybkie zgłoszenia uwag co do terminu spotkania.


Piotr Rzewuski