Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Solidarność Walcząca Mazowsze proponuje zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 12 lub 19 grudnia. godz. 17.30-18.00 Celem zebrania jest omówienie sytuacji w Stowarzyszeniu i zmiany w zarządzie.
Proponuje połączyć to z tradycyjnym spotkaniem świątecznym.
Proszę o szybkie zgłoszenia uwag co do terminu spotkania.


Piotr Rzewuski