Zmarł Zygmunt Sokólski 1946-2022

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 7 maja 2022 roku zmarł nasz przyjaciel że Stowarzyszenia „Solidarność Walcząca” Mazowsze Ś.P. Zygmunt Sokólski  w latach 1980-1981 działacz „Solidarności” po 13 grudnia w podziemiu antykomunistycznej. Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim orderu odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności oraz innymi oznaczeniami. O terminie i miejscu pogrzebu poinformujemy później. Cześć Jego pamięci!

Zbigniew Sokólski