Deklaracja Kornela Morawieckiego

Wolni i Solidarni 

Wierzymy w sens naszego życia, w sens zbiorowego, narodowego i cywilizacyjnego trwania.

Rodzimy się, wzrastamy i przemijamy dla siebie i dla innych. Z nadzieją lepszego świata.

Ponad nami, ponad nam bliskimi jest ojczyzna z językiem i tradycją, z miejscem i kulturą. Jest państwo, nasz wielki wspólny dom.

Powyżej są ogólnoludzkie wartości: dobro i prawda, wolność, sprawiedliwość i solidarność. Chcemy im służyć, wzbogacać je i do nich dążyć.

Na takich zasadach budujemy społeczną siłę – ugrupowanie „Wolni i Solidarni”. Naszym celem jest nowy solidarny ustrój w Polsce.

Nie godzimy się z obecnym przepołowieniem kraju na wrogie, nie szanujące się „plemiona”. Różnice mają nas wspólnie wzmacniać, nie mogą nas osłabiać.

Marzymy o jednej, najjaśniejszej Rzeczypospolitej Solidarnej.

Kornel Morawiecki

PS.

Proszę o podpisanie wykazu osób popierających utworzenia ugrupowania Wolni i Solidarni i odesłanie lub dostarczenie do siedziby SW (ul. Barlickiego 28, 50-324 Wrocław). Potrzebujemy 1000 podpisów do rejestracji.

 

Wolni i SolidarniWykaz osób pełnoletnich – obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, popierających zgłoszenie partii politycznej.

Nazwa partii: Wolni i Solidarni

Lp Imię i Nazwisko Adres zamieszkania Numer ewidencyjny PESEL Własnoręczny podpis
Ulica, numer lokalu Miejscowość
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Sfinks8888 Prosimy o czytelne wypełnienie tabeli oraz używanie pełnych imion i nazw miejscowości.

Zbieranie podpisów przeprowadza się zgodnie z przepisami ustawy art. 11, pkt 3 Ustawy o partiach politycznych z dnia 27 czerwca 1997 r.

 

 

 

 

 

Komunikat

Pogrzeb śp.Majora Zygmunta Szendzielarza -„Łupaszko”

Spotykamy się pod naszym transparentem w niedzielę o godz. 14.30 Powązkowska/Burakowska.Opaski!!!

Po zakończeniu uroczystości oficjalnych zostajemy na cmentarzu , aby wspólnie odśpiewać pieśń V Wileńskiej Brygady AK Majora „Łupaszki” – ” Już dopala się ogień biwaku”

Już dopala się ogień biwaku

a nad rzeką unosi się mgła.

Po szwadronie ni śladu, ni znaku\

tylko diektiar w oddali gdzieś gra\ bis

Tylko słychać gdzieś bardzo daleko

jęk szrapneli unosi się wzwyż.

Za urwiskiem tam wije się rzeka\

a za rzeką mogiła i krzyż\ bis

Pod tym krzyżem, pod drzewem zwalonym

śnią żołnierze ostatni ( o Polsce) swój sen.

Bodaj po to być warto żołnierzem,\

by sen cudny przyśnić jak ten.\ bis

Aby (Bodaj) widzieć padając w ataku

Polskę wolną i czystą jak łza.

Po szwadronie ni widu, ni znaku,\

tylko diektiar w oddali gdzieś gra.\ bis

 

Wspólny śpiew poprowadzi Andrzej Kołakowski