Deklaracja Założycielska

Warszawa, 08.01.2016 r.

 

DEKLARACJA ZAŁOŻYCIELSKA

“PRAWO CHOĆBY NAJŚWIĘTSZE

PRAWEM BYĆ PRZESTAJE

KIEDY SZCZĘŚCIU NARODU

PRZECIWNYM SIĘ STAJE”

Stanisław Konarski

My niżej podpisani, wywodzący się ze środowisk opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej, w szczególności z Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności MRK „S”, Solidarności Walczącej, Grup Oporu Solidarni i Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego, postanawiamy utworzyć:

OGÓLNOPOLSKI KOMITET WSPARCIA

PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY.

Jest to nasza odpowiedź na bezpardonowy i zorganizowany atak na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma naszej zgody na działania szkalujące Prezydenta. Wszystkich tych, dla których Wiara, Tradycja i Niepodległość są najwyższymi wartościami, wzywamy do wspólnego działania.

Założyciele:

dr Jolanta Górska

Piotr Rzewuski Iwona Kondratowicz

Waldemar Górski

Krzysztof Wolf

Edward Mizikowski

Marek Koźbiał

Paweł Skupiński Łukasz Ossowski

Adw. Marek Harasiuk

Janusz Jeżewski Jerzy Bogumił

Włodzimierz Sarnecki

Jolanta Gorczycka Bogusław Porowski
 Adam RosłoniecEwa Ossowska

Maria Borkowska

Jadwiga Milczarek

Tomasz Chachuła

Maciej Ruszczyński

Tadeusz Piątek

Zbigniew Bieniek

Zofia Załogowicz

Bartłomiej Załogowicz

Regina Nowotny

 

 Martyna SabałaKazimierz Ossowski

Leszek Struzik

Andrzej Laskowski

Sławek Jankowski

Janina Podlejska

Jolanta Piątek

Jadwiga Jeżewska

Piotr Załogowicz

Paweł WróbelTadeusz Stryjewski

Andrzej Borkowski

Mirosława Kondratowicz

Jacek Podlejski

Zdzisława Ferenc

Jolanta Kowalczyk

Jerzy Kowalczyk

Władysław Załogowicz

 

 

 

Bohaterowie walczą o sprawiedliwość w Sądzie Najwyższym

Bohaterowie walczą o sprawiedliwość w Sądzie Najwyższym
Zapraszamy naszych czytelników  na rozprawę kasacyjną Antoniego Lenkiewicza o odszkodowanie i zadośćuczynienie w dniu 22 marca 2016r. o godz. 11.00 w gmachu Sądu Najwyższego przy Pl. Krasińskich 2/4/6 sala D.
Przypominamy 16.12.2014r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił  wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 17.09.2014r. i zasądził na rzecz Antoniego Lenkiewicza 40 tyś zł za cztery dni zatrzymania na 48 godzin. Antoni Lenkiewicz został bezprawnie pozbawiony wolności w okresie internowania od 13.12. 1981r. do 23.12.1982r. (1 rok i 10 dni) i został wielokrotnie bezprawnie zatrzymany. Antoni Lenkiewicza  był dwukrotnie drastycznie pobity w więzieniu w Strzelcach Opolskich, co potwierdził prokurator IPN , który określił to przestępstwo jako zbrodnię komunistyczną. Ponadto stosowano wobec niego inne  komunistyczne represje m.in.  był truty  przez podawanie nie nadających się do spożycia posiłków, ograniczano jego organizmowi dostęp do powietrza, stosowano wobec niego psychiczne znęcanie się oraz miał ograniczony dostęp do lekarza, do adwokata i do rodziny. „Apostoł”- bo taki pseudonim pokrzywdzonemu Antoniemu Lenkiewiczowi nadała Służba Bezpieczeństwa w aktach IPN-u -przez około 9 lat był bezprawnie pozbawiony wolności w komunistycznych więzieniach, a  w okresie internowania po wprowadzeniu stanu wojennego był przez Służbę Bezpieczeństwa przeznaczony do biologicznej neutralizacji.  23.01.2008r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu zasądził kwotę 23 750,00 zł  zadośćuczynienia za internowanie Antoniego Lenkiewicza, a  17.09.2014r.  Sąd Okręgowy we Wrocławiu na podstawie wznowienia postępowaniazasądził tylko 4 tyś zł za cztery dni zatrzymania Antoniego Lenkiewicza  oddalając dalsze jego żądania.
„Orzecznictwo dopuszcza możliwość dochodzenia dodatkowych roszczeń, nawet wówczas, gdy prawomocnie zasądzano odszkodowanie i jeśli za takim dodatkowym roszczeniem przemawiają zasady słuszności. Rekompensata za internowanie powinna przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość przy uwzględnieniu  sytuacji życiowej poszkodowanego  i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa. Zadośćuczynienie pieniężne powinno stanowić godną rekompensatę za cierpienia fizyczne i psychiczne pokrzywdzonego.  Sąd Okręgowy we Wrocławiu wznawiając postępowanie rażąco naruszył prawo materialne poprzez niezastosowanie art. 8 ust.4  ustawy z dnia 23 lutego 1991r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz Niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. nr 34,poz.149).Dlatego Sąd Najwyższy rozpatrzy  kasację – tak komentuje postępowanie kasacyjne mecenas Mariusz Sokołowski  pełnomocnik Antoniego Lenkiewicza-Natomiast należy wyraźnie podkreślić, że od 27 lat żyjemy w matrixie PRL-u. Komunistyczni oprawcy, którzy ze swoich wynagrodzeń nie płacili składek ubezpieczeniowych otrzymują od państwa bardzo wysokie renty i emerytury (od 4 tyś zł do 12 tyś  zł przypis redakcji ), a nasi Bohaterowie walki o Niepodległą Rzeczypospolitą  nie wiążą nawet końca z końcem, a są przypadki, że szukają nawet pozostałości  żywności po śmietnikach. Apeluje do racjonalnego ustawodawcy, czyli Parlamentu RP o zapewnienie godnych świadczeń emerytalno-rentowych naszym Bohaterom, gdyż zaniechanie naprawy systemu prawnego spowoduje wychowanie następnych pokoleń oportunistów, a nasze państwo powinno  zgodnie z art. 19 Konstytucji RP specjalną opieką otaczać tylko weteranów walk o Niepodległość”.
pozdrawiam
Mariusz Sokołowski

Komunikat

Tradycyjnie przed Świętami spotykamy się, aby porozmawiać, złożyć życzenia i poczuć ,że stanowimy jedną rodzinę. Termin – 18 marca godz.18.30. Składka 20 zł. Potwierdzenie uczestnictwa telefon do Joli  694 041 380 najlepiej do najbliższego piątku. Miejsce spotkania – jak zwykle nasza siedziba , tym którzy rzadko bywają przypominam adres – Al. Niepodległości 131 lok.5.

Zapraszamy.

Zarząd  Stowarzyszenia Solidarność Walcząca Mazowsze