Rocznica urodzin Kornela Morawieckiego

  • o godz. 12:oo członkowie SSW i Jego przyjaciele z Warszawy i okolic, spotkali się przy Jego grobie na Powązkach Wojskowych. Wystawiony został poczet sztandarowy, złożyliśmy wieńce i wiązanki kwiatów, została odmówiona modlitwa w intencji Zmarłego Przywódcy, zapalone zostały znicze. 
  • Następnie zebrani przejechali na Mokotów do dawnego Więzienia przy ul. Rakowieckiej 37, gdzie w latach osiemdziesiątych był więziony śp. Kornel. Na dziedzińcu pod pamiątkową tablicą poświęconą Kornelowi, w asyście pocztu sztandarowego SSW, została złożona wiązanka kwiatów i zapalono znicze. Zebrani odmówili modlitwę. Nastąpiła chwila skupienia i zadumy.
  • Po uroczystości, przy pięknej pogodzie, część zebranych przeszła spacerkiem do pobliskiej pizzerii na piwo, przekąskę i wspominki o dawnych latach oraz na rozmowy o współczesnych, także niełatwych czasach.