Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Solidarność Walcząca Mazowsze

W czwartek 3 lipca o godz. 18 zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Solidarność Walcząca Mazowsze
Proponowany porządek obrad:
  1. Wybór Przewodniczącego Zebrania
  2. Wybór Komisji skrutacyjnej i Wnioskodawczej
  3. Sprawozdanie Zarządu za rok ubiegły
  4. Absolutorium dla Zarządu
  5. Wybory do Zarządu
  6. Wnioski i dyskusja
  7. Zakończenie
Zapraszamy