Komunikat

Walne Zebranie SSW Mazowsze

czwartek 22 września godz. 18.00  I termin  i 18.15 II termin

Porządek zebrania

1. Wybór Przewodniczącego Zebrania

2. Wybór Komisji

3. Sprawozdanie merytoryczne

4. Sprawozdanie finansowe

5. Absolutorium

6.Wybór nowego Zarządu

7. Wolne wnioski i dyskusja