POTRZEBNA POMOC: Zdzisław Bojarski czeka na serce

Zarząd Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych „WIR” w Częstochowie zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe dla członka Stowarzyszenia Zdzisława Bojarskiego.

Zdzisław Bojarski był organizatorem w 1980 roku pierwszego strajku robotniczego w MPK oraz współorganizatorem strajku okupacyjnego w „Ikarze”. Był również przewodniczącym Regionalnego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Częstochowie. Biogram Z. Bojarskiego w Encyklopedii Solidarności dostępny pod tym linkiem >>>.
Obecnie Zdzisław Bojarski przebywa na oddziale kardiologicznym w szpitalu na Parkitce w Częstochowie. Oczekuje na dawcę serca i przeszczep w Klinice Kardiologicznej w Zabrzu. Wpłaty prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia „WIR”: WBK, 07 1090 1795 0000 0001 1305 4064, z dopiskiem: „Na leczenie Zdzisława Bojarskiego”. Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” prosi Komisje Zakładowe o przyłączenie się do akcji pomocy.

http://nszz.solidarnosc.czest.pl/index.php/informacje/345-potrzebna-pomoc-zdzislaw-bojarski-czeka-na-serce

Wykłady prof. Andrzeja Nowaka

Wykłady prof. Andrzeja Nowaka z cyklu „Polska – Rosja, geopolityka i trudne sąsiedztwo”
zorganizowane przez Stowarzyszenie Katolickie Civitas Christiana.

Poprzednio został zamieszczony na stronie SSW tylko jeden wykład profesora Andrzeja Nowaka – „Rozpad i odbudowa imperialnych stosunków (1989-2013)” z dnia 11.06.2013. Teraz dla zainteresowanych zamieszczamy linki poprzednich wykładów:

09.10.2012. Ruś i Polska: sąsiedztwo i cywilizacyjny podział (X-XIV wiek)

06.11.2012. Moskwa i Litwa: początek geopolitycznego konfliktu (XIV-XVI w.)

04.12.2012. Rosja i Rzeczpospolita: próby unii i wielka wojna (XVI-XVII w.)

08.01.2013. Petersburg i Warszawa: dzieje podporządkowania w XVIII w.

12.02.2013. Pod carskim zaborem (1795-1917)

12.03.2013. Rosja bolszewicka i II RP: 1918-1939

09.04.2013. Stalin zdobywa Polskę (1939-1945)

07.05.2013. Polska w „obozie” (czyli w sowieckim imperium): 1945-1989

 

Spotkania z historią najnowszą u św. Floriana

„Gen. Leopold Okulicki Niedźwiadek, ostatni komendant najpiękniejszej polskiej armii” – wykład Jacka Pawłowicza w ramach Spotkań z historią najnowszą u św. Floriana – Warszawa, 9 kwietnia 2013.

„Gen. Leopold Okulicki Niedźwiadek, ostatni komendant najpiękniejszej polskiej armii” – wykład Jacka Pawłowicza w ramach Spotkań z historią najnowszą u św. Floriana – Warszawa, 9 kwietnia 2013.


„Spotkania z historią najnowszą u św. Floriana” to cykl wykładów i pokazów filmowych poświęconych historii najnowszej, organizowanych przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie i Parafię Katedralną Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika w Warszawie.
Patronat medialny nad cyklem objęło Radio Warszawa.

Spotkanie (ostatnie w tym roku szkolnym) odbyło się 4 czerwca br. (wtorek) o godzinie 18.40 (po wieczornej mszy św.) w podziemiach bazyliki katedralnej św. Floriana i św. Michała Archanioła przy ul. Floriańskiej 3. Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, koordynator prac ekshumacyjnych na Powązkach, opowiadał o poszukiwaniach szczątków ofiar terroru komunistycznego z lat 1948–1956 w kwaterze „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach. Wystąpienie poprzedzone zostało projekcją filmu dokumentalnego Kwatera „Ł” w reżyserii Arkadiusza Gołębiewskiego, który przybył na spotkanie tak jak i inni goście pracujący przy ekshumacjach.

Zapis spotkania

„Pierwsze lata Polski Ludowej (1944-1956)” – wykład dr. Tomasza Łabuszewskiego

XI Dni Wolnego Słowa

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

22 czerwca o godz. 14.00 odbyły się XI Dni Wolnego Słowa w trakcie których miała miejsce debata „Działacze opozycji antykomunistycznej. Weterani czy outsiderzy?”

Podczas debaty zaprezentowane zostły dwa projekty ustaw.

Pierwszy przygotowany przez grupę senatorów RP, przewidujący pomoc działaczom opozycji znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, oraz drugi, przygotowany przez Grupę Roboczą środowisk opozycji antykomunistycznej w PRL – zakładający ustanowienie statusu weterana opozycji antykomunistycznej i wynikające z tego świadczenia obywatelskie i ekonomiczne.

Poniżej linki do pobrania obu projektów:

Projekt grupy senatorów: Projekt grupy senatorów

Projekt obywatelski: Projekt obywatelski

dla zainteresowanych historią i …

Dzień Drukarza w Krakowskim Klubie Wtorkowym
„Bibuła” w Polsce ma spore tradycje. Od Piłsudskiego choćby począwszy, poprzez okres walki z okupantem hitlerowskim, a kończąc na latach osiemdziesiątych minionego wieku.
Mało kto wie, że TWZW (Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze) utworzone w Warszawie w marcu 1940 roku były największą instytucją poligraficzną w okupowanej Europie. Ich twórcą był Jerzy Rutkowski ps. „Michał”, „Kmita”. Na początku 1944 roku z kilku zakładów drukarskich należących do TWZW miesięcznie wychodziło ok. 249 tysięcy egzemplarzy czasopism, 65,5 tysiąca egzemplarzy broszur i ok. 120 tysięcy egzemplarzy ulotek i plakatów. Ostrożne szacunki wskazują, że konspiracyjna działalność wydawnicza zamknęła się liczbą kilkunastu milionów egzemplarzy czasopism, miliona broszur, książek i innych druków zwartych, około 2 milionów ulotek i druków, w tym około miliona druków tzw. „akcji N”.

„Kwatera Ł”

W najnowszym wydaniu (numerze drugim ) miesięcznika „Sieci Historii”
film dokumentalny -„Kwatera Ł” w reżyserii Arkadiusza Gołębiewskiego.
(Cena magazynu z filmem dokumentalnym to 9,90 zł)

Fragment filmu „Kwatera Ł” w reż. Arkadiusza Gołębiewskiego

Premiera filmu „Kwatera Ł”