Nowy Zarząd Stowarzyszenia Solidarność Walcząca Mazowsze

Zgodnie z planem, podczas Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Solidarność Walcząca Mazowsze został wybrany nowy Zarząd naszego Stowarzyszenia. Prezentuje się on następująco: Przewodniczący Piotr Rzewuski – tel. 603132867, Członek Zarządu Paweł Skupiński, Skarbnik Janusz Jeżewski, Sekretarz Jolanta Gorczycka.

RAPORT – Byliśmy na Wiecznych Kwaterach naszych Przyjaciół

Korzystając z gościny Małgosi i Romka Zwiercanów odwiedziliśmy Kwatery Naszych Przyjaciół na cmentarzach Sopotu i Gdańska. Zamontowaliśmy im świadectwa naszej Pamięci o nich – Znaczki Nagrobne. Byliśmy u Mikołaja Kosteckiego, Teresy Wasoczyńskiej (cm.Oliwski), Bolesława Toczko (Gdańsk-Orunia, cm.Św.Ignacego).   Szczególnie wzniośle wypadło w Sopocie bowiem spotkaliśmy się z wielką uprzejmością Zarządcy Cmentarza Katolickiego przy ul.Malczewskiego – Pana Janusza Stefanowicza, który osobiście zjawił się, poznał nas z córką śp.Mikołaja Kosteckiego Panią Ewą – osobą piękną, było wzruszająco, pomodliliśmy się za Mikołaja. Krzysiek Wianecki nakręcił film ze zdarzenia zobowiązał się do przysłania go.   Niepowodzeniem zakończyło się poszukiwanie grobów: Andrzeja Laskowskiego i Ryszarda Pawlikowskiego,  w pierwszym przypadku mamy nadmiar śp.Andrzejów Laskowskich najbardziej prawdopodobny (ur.10.05.1951- zm.27.06.2008) nasz kolega spoczywa na cm.Łostowickim w Gdańsku musimy być jednak pewni – trzeba dotrzeć do opłacających grób. W drugim przypadku mamy tylko wiadomość, że zmarł w Trzciance i jest pochowany w Trójmieście, ktokolwiek ich zna, ktokolwiek o nich słyszał, proszę o wiadomość.
    Dziękuję Januszowi Jeżewskiemu – Warszawa , Michałowi Rybickiemu – Sopot, Wiktorowi Skórze – Wrocław, Krzyśkowi Wianeckiemu – Tarnobrzeg za udział w tej akcji.
    Przesyłam zdjęcia (na razie bez Sopotu, czekam na film i zdjęcia Od Krzyśka Wianeckiego)
Pozdrawiam wszystkich – Tadeusz Piątek