Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości pod Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie 27.02.2016. Fotorelacja Grzegorza Boguszewskiego. Dziękujemy.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 27.02.2016 Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Fot. Grzegorz Boguszewskir_044 Continue reading

Wieczór Więzienny 12.12.2015

Wieczór Więzienny          fot.  Grzegorz Boguszewski

Wieczór Więzienny fot. Grzegorz Boguszewski

 

RAPORT

ze spotkania w dniu 12.12.2015

Z inicjatywy Fundacji Walczącym o Niepodległość odbyło się I

spotkanie więzionych, internowanych, ściganych i wszelkiej maści

konspiratorów walki z komunizmem. Na „Wezwanie”, wystosowane

przez Tadeusza Stańskiego, Waldemara Pernacha i Piotra

Rzewuskiego przybyło blisko 200 osób, w tym niektórzy z żonami,

Zgodnie z punktem pierwszym Programu, załączonego do Wezwania,

przybyłych zaproszono na typowe jadło więzienne; margaryna,

marmelada, chleb, krupnik, przygotowany i dowieziony przez służbę

więzienną z ul.Rakowieckiej. Władze więzienne przygotowały również

oprawę spotkania w postaci łóżek wraz z nakryciami oraz kasków,

Następnie uczestnicy spotkania przeszli do sali konferencyjnej, gdzie

odbywały się przesłuchania „wezwanych”. Tę część rozpoczął

modlitwą ks. Jan Sikorski, kapelan więzionych i internowanych. Z kolei

zabrali głos Tadeusz Stański, Waldemar Pernach i Piotr Rzewuski,

którzy krótkimi wypowiedziami i dykteryjkami, obrazującymi pobyt w

miejscach odosobnienia nadali żartobliwy charakter przesłuchań

wezwanych. Swymi wspomnieniami dzielili się m.in. Tadeusz

Markiewicz, Adam Słomka, ks. Jan Sikorski, …………………. I inni.

Na koniec przybyli zaproszeni zostali na wystawny poczęstunek

wolnościowy, przygotowany staraniem sił wewnętrznych Fundacji,

t.zn. współpracujących z nią mężczyzn i kobiet, którym za ich wysiłek i

wniesioną przyjemną atmosferę składamy ogromne podziękowania.

Continue reading