Wigilia w SW Mazowsze

Waldemara Pernacha słów kilka o „Targowicy”. Warte przemyślenia.

Krótka historia Targowicy

  1. Na Kresach, w małym miasteczku Targowica, przygotowano pod osłoną nocy z 18 na 19 maja 1792roku wielką zdradę Polski. Celem targowiczan był sprzeciw wobec reform Konstytucji 3 maja. Pod chwytliwym hasłem obrony demokracji szlacheckiej wystąpiła część sprzedajnej magnaterii, warcholskiej szlachty i usłużnych sobiepanków. Gwarantem utrzymania starego porządku była carowa Rosji Katarzyna II. Skutkiem tych zdradzieckich knowań były rozbiory Polski
  2. Komuniści w 1944roku wprowadzili w Polsce demokrację nazwaną socjalistyczną. Początkiem nowego ładu był powołany w Moskwie pod polityczną i personalną kontrolą Stalina Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który ujawniono w Lublinie w nocy 21 lipca 1944r. (22 lipca święto PRL). Główną zasadą polityczną nowego ustroju była przewodnia rola partii i zależność od Związku Sowieckiego.  Gwarantem utrzymania nowego państwa przez zdrajców, kolaborantów i konformistów, była znowu Moskwa. Tak trwało aż do 1989 roku.
  3. Przy Okrągłym Stole, zgodnie z wcześniej prowadzonymi poufnymi ustaleniami w Magdalence przeprowadzono transformację ustrojową. Nie zapewniała ona ochrony interesów Polski, a umożliwiła kariery zdrajcom i karierowiczom. Tym razem gwarantem trwania ustalonego porządku były Niemcy.
  4. Obecny porządek polityczny i prawny, w tym i konstytucja, są pokłosiem tamtych układów. Trzeba temu wszystkiemu przywrócić porządek zgodny z polską racją stanu i oczekiwaniami społeczeństwa.
  5. Znowu, jak w Targowicy, organizuje się opór przeciw reformom. Znowu przeciw reformom występują ci, którzy boją się utraty wpływów, stanowisk i pieniędzy, i jak zwykle chmara pożytecznych idiotów. Znowu szuka się poparcia u protektora, zainteresowanego naszą słabością i bezładem. Martin Schulz jest gotów bronić starego porządku, swobody w dezorganizacji państwa i wolności dla obcych interesów.

Baczcie oportuniści, jesteście na krawędzi zdrady. Wasze czyny i twarze powinny być zapamiętane ku przestrodze.        / Waldemar Pernach/