Odsłonięcie Tablicy poświęconej gen. Józefowi Hallerowi

 

Po trzech latach starań Społecznego Komitetu Organizacyjnego Obchodów Patriotycznych oraz Solidarności Walczącej, a szczególnie członka jej Zarządu Piotra Rzewuskiego odsłonięta dziś została tablica pamiątkowa pamięci Generała Józefa Hallera na Placu Jego imienia na Pradze – Północ. Odsłonięcia dokonali Poseł na Sejm RP Paweł Lisiecki Burmistrz Wojciech Zabłocki oraz w imieniu trzymającej warte Mjr Stanisławy Kociełowicz, komandor Ziembinski. W uroczystości udział wzięli kombatanci mjr Lech Rudziński, mjr Jan Lisowski, kpt Jan Bielennik, gen Grudziński, radni dzielnicy oraz społecznicy i mieszkańcy. Kamień poświęcił ks. Stanisław Małkowski. Autorami pamiątkowego obelisku są prascy artyści Zofia i Jan Kubiccy. Pomnik usytuowany na osi w zachodniej części od strony ulicy Jagiellońskiej w naturalny sposób dopełnia architektury Placu.
Beata Bielińska-Jacewicz. Dziękujemy p. Piotrow Garbackiemu za udostępnienie zdjęć.

Zaproszenie!

zaproszenie tablica 11Po długich staraniach udaje się wreszcie odsłonić tablicę pamiątkową poświęconą niedocenianemu Bohaterowi walk o Niepodległość gen. Józefowi Hallerowi.

Tablica, bedąca jednoczesnie kamieniem węgielnym Pomnika powstała z inicjatywy Solidarności Walczącej i Społecznego Komitetu Organizacyjnego Obchodów Patriotycznych przy współpracy z Urzedem Dzielnicy Praga – Północ, a artystą wykonującym prace jest Jan Kubicki.
Zapraszamy w niedzielę 12 listopada 2017 r. o godz. 11.00 na Pl.Hallera na warszawskiej Pradze

Wieczór Więzienny 12.12.2015

Wieczór Więzienny          fot.  Grzegorz Boguszewski

Wieczór Więzienny fot. Grzegorz Boguszewski

 

RAPORT

ze spotkania w dniu 12.12.2015

Z inicjatywy Fundacji Walczącym o Niepodległość odbyło się I

spotkanie więzionych, internowanych, ściganych i wszelkiej maści

konspiratorów walki z komunizmem. Na „Wezwanie”, wystosowane

przez Tadeusza Stańskiego, Waldemara Pernacha i Piotra

Rzewuskiego przybyło blisko 200 osób, w tym niektórzy z żonami,

Zgodnie z punktem pierwszym Programu, załączonego do Wezwania,

przybyłych zaproszono na typowe jadło więzienne; margaryna,

marmelada, chleb, krupnik, przygotowany i dowieziony przez służbę

więzienną z ul.Rakowieckiej. Władze więzienne przygotowały również

oprawę spotkania w postaci łóżek wraz z nakryciami oraz kasków,

Następnie uczestnicy spotkania przeszli do sali konferencyjnej, gdzie

odbywały się przesłuchania „wezwanych”. Tę część rozpoczął

modlitwą ks. Jan Sikorski, kapelan więzionych i internowanych. Z kolei

zabrali głos Tadeusz Stański, Waldemar Pernach i Piotr Rzewuski,

którzy krótkimi wypowiedziami i dykteryjkami, obrazującymi pobyt w

miejscach odosobnienia nadali żartobliwy charakter przesłuchań

wezwanych. Swymi wspomnieniami dzielili się m.in. Tadeusz

Markiewicz, Adam Słomka, ks. Jan Sikorski, …………………. I inni.

Na koniec przybyli zaproszeni zostali na wystawny poczęstunek

wolnościowy, przygotowany staraniem sił wewnętrznych Fundacji,

t.zn. współpracujących z nią mężczyzn i kobiet, którym za ich wysiłek i

wniesioną przyjemną atmosferę składamy ogromne podziękowania.

Continue reading