Nowy Zarząd Stowarzyszenia Solidarność Walcząca Mazowsze

Zgodnie z planem, podczas Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Solidarność Walcząca Mazowsze został wybrany nowy Zarząd naszego Stowarzyszenia. Prezentuje się on następująco: Przewodniczący Piotr Rzewuski – tel. 603132867, Członek Zarządu Paweł Skupiński, Skarbnik Janusz Jeżewski, Sekretarz Jolanta Gorczycka.