Komunikat w sprawie Zygmunta Miernika

RUCH BYŁYCH I PRZYSZŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH
„NIEZŁOMNI”

Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

KOMUNIKAT
OBŁAWA III RP NA ZYGMUNTA MIERNIKA !

Biuro Prasowe RBiPWP „NIEZŁOMNI” informuje, że według rzecznika Komendy Głównej Policji Mariusza Sokołowkiego trwa policyjna obława na autora wczorajszego protestu w gmachu Sądu Okręgowego w Warszawie Zygmunta Miernika. Jego protest miał na celu obronę art. 2 i 19 Konstytucji RP w związku ze skandalicznymi kolejnymi orzeczeniami warszawskich sądów w sprawach komunistycznych zbrodniarzy. Dzisiejsze stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa, podpisane przez jej przewodniczącego sędziego Antoniego Górskiego, podkreślające rzekomą niezależność sądownictwa jest sprzeczne z ogólnie znanymi i publicznymi przykładami kpin sądownictwa z podstawowych zasad demokratycznych oraz niezależności wymiaru sprawiedliwości.

Domagamy się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia sejmowej Komisji Praw Człowieka, którego celem powinno być zajęcie stanowiska przez parlamentarzystów w sprawie uniewinnienia wszystkich komunistycznych zbrodniarzy od Wojciecha Jaruzelskiego, przez Stanisława Kociołka … do „chorego psychicznie” mentora Okrągłego Stołu Czesława Kiszczaka.

Protest Zygmunta Miernika nie może być rozpatrywany w kategoriach odpowiedzialności karnej albowiem każdy polski obywatel, który podejmuje działania przeciwko łamaniu Konstytucji RP (art. 2 i 19) działa w stanie wyższej konieczności.

Jeśli wymiar sprawiedliwości oraz organa ścigania zajmują się tylko represjami wobec środowisk niepodległościowych – nie zauważając np. kolejnych afer i korupcji – to stawiają gremialnie tam, gdzie niegdyś stało ZOMO. Czas zakończyć z nawiązywaniem przez rozliczne instytucje państwowe do tradycji PRL. Warto – naszym zdaniem – nawiązać do standardów europejskich, demokratycznych i tych wypracowanych w czasach II RP.

Domagamy się natychmiastowego zwolnienia z wszystkich funkcji publicznych wszystkich urzędników, którzy w czasach PRL zwalczali opozycję demokratyczną. Jednocześnie wobec obecnej parodii wymiaru sprawiedliwości żądamy wprowadzenia w postępowaniach karnych tzw. ław przysięgłych, które funkcjonowały również w II RP, a dziś są z powodzeniem stosowane chociażby w USA.

Wzywamy patriotycznych parlamentarzystów, organizacje społeczne i polityczne które stoją w opozycji do obozu postkomunistycznego do zorganizowania protestu w obronie Zygmunta Miernika.

Biuro Prasowe

Przesyłamy do publikacji / przedruku (bezpłatnego) materiał red. Jana Akowskiego z Niezależnej Gazety Obywatelskiej w Bielsku – Białej (www.ngopole.pl) z autorem tortowego protestu dziś w Sądzie Okręgowym w Warzawie w sprawie Kiszczaka. Po wykorzystaniu prosimy o linki.

http://www.ngopole.pl/2013/06/05/wywiad-ngotortowy-miernik-wymiaru-sprawiedliwosci/

Obława na Zygmunta Miernika

Zygmunt Miernik

     To nie była obraza konkretnej osoby ani majestatu sądu. Tort rzucony w głowę i plecy opuszczającej salę sędziny wymierzony był w głowy rządzące krajem od 24 lat. Głowy w większości niestety splamione. Brudem dużo gorszym od kremu. Splamione krzywdą wyrządzoną Polsce
i milionom Polaków.
Być może sędzia wydała wyrok zgodny z sumieniem. Może rzeczywiście gen. Kiszczak, 88-letni starzec nie jest zdolny stanąć przed sądem. Co jednak robili przez prawie ćwierć wieku koledzy i przełożeni pani sędziny w najwyższych trybunałach? Co robili najwyżsi politycy?
Co publikowały główne media?
Tasiemcowe procesy, odwlekanie orzeczeń, skandaliczne wyroki – to była kpina z prawa i sprawiedliwości. Zygmunt Miernik swym gestem to właśnie chciał nam wszystkim uświadomić. Traktujmy go jako spóźnionego nauczyciela, nie jako przestępcę.
Kornel Morawiecki
Więcej:

Sędzia oberwała tortem

Warszawski Sąd Okręgowy zawiesił w środę (5 czerwca) proces Czesława Kiszczaka ws. śmierci górników z „Wujka”. W czasie rozprawy sędzia została obrzucona tortem. 

Do zajścia doszło po tym, gdy sędzia Anna Wielgolewska zarządziła wyłączenie części jawności posiedzenia na czas przesłuchania biegłych psychiatrów, którzy mieli opiniować stan zdrowia Czesława Kiszczaka, oskarżonego ws. śmierci dziewięciu górników z kopalni „Wujek” w 1981 r. Sędzia powzięła decyzję o utajnieniu rozprawy „z uwagi na ważny interes prywatny i regulacje dotyczące obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej”.
Z decyzją sądu nie zgodziła się część publiczności zgromadzonej na sali sądowej. Członkowie Stowarzyszenia Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych „Niezłomni” zgrupowani wokół Adama Słomki zaczęli skandować: „Na Białoruś, na Białoruś”. Sędzia zdecydowała o przerwaniu rozprawy i postanowiła opuścić salę. Wtedy też Zygmunt Miernik (członek wcześniej wymienionego stowarzyszenia) rzucił w stronę sędzi tortem.
Po przerwie rozprawa została wznowiona, ale już bez obecności publiczności i przedstawicieli mediów. Sąd zawiesił proces generała Czesława Kiszczaka. Sędzia Wielgolewska w jawnym uzasadnieniu wyroku powiedziała, że oskarżony cierpi m.in. na „otępienie, spowolnienie psychiczne, zaburzenia pamięci i uwagi”. Biegli sądowi orzekli, że Kiszczak nie może uczestniczyć w procesie ani opowiadać pisemnie na pytania sądu. Stwierdzili, że  jego stan zdrowia jest na tyle zły, że rodzi ryzyko „zafałszowanych odpowiedzi”.Kiszczak, któremu grozi do 8 lat więzienia, nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Jego pierwszy proces ruszył w 1994 r. W 1996 r. Sąd Okręgowy uniewinnił go. W 2004 r. skazał na 2 lata więzienia w zawieszeniu. W 2008 r. sprawę umorzono z powodu przedawnienia. W 2011 r. Czesława Kiszczak został ponownie uniewinniony. Wszystkie wyroki uchylał potem Sąd Apelacyjny w Warszawie, który zwracał sprawy do sądu okręgowego.
Policja zabezpiecza materiał wideo i bada okoliczności środowego incydentu z tortem. Zygmuntowi Miernikowi grozi kara porządkowa (areszt lub kara pieniężna w związku z naruszeniem powagi, porządku i spokoju na sali sądowej), bądź kara pozbawienia wolności (w związku z naruszeniem nietykalności funkcjonariusza organu administracji).

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania relacji z rozprawy!