Zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Żółwina

Towarzystwo Przyjaciół Żółwina i Tereni

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie

Stowarzyszenie Solidarność Walcząca

oraz

Fundacja im. Stefana Korbońskiego

zapraszają

na spotkanie poświęcone Polskiemu Państwu Podziemnemu oraz Stefanowi Korbońskiemu, które odbędzie w sobotę w dniu 29 listopada 2014 r.  o godzinie 16.00 w Żółwinie na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Nadarzyńskiej 25

Program:

  1. Mariusz Olczak, kierownik Oddziału Archiwów Społecznych Archiwum Akt Nowych: Historia Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1939-1945 w zarysie.
  2. Roman Rybicki, prezes Fundacji im. Stefana Korbońskiego:  Życie i działalność Stefana Korbońskiego, żołnierza i polityka Polskiego Państwa Podziemnego.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną nagrania dźwiękowe zawierające relacje Stefana Korbońskiego nagrane oraz odczytane fragmenty wspomnień Janusza i Jerzego Regulskich, właścicieli pałacu na Zarybiu w Żółwinie, w którym Stefan Korboński ukrywał się po zakończeniu Powstania Warszawskiego. Będzie można również nabyć po korzystnej cenie publikacje wydane przez Fundację im. Stefana Korbońskiego oraz otrzymać wydawnictwa Archiwum Akt Nowych.  

Na spotkanie zapraszają:

Włodzimierz Domagalski    Paweł Komender    Roman Rybicki    Anna Sobczak