ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ

Serdecznie zapraszamy na Pielgrzymkę Osób Więzionych i Represjonowanych w Stanie Wojennym
– w dniu 12 maja 2013 r. w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze.
Przewidywany porządek Pielgrzymki Osób Więzionych
i Represjonowanych w Stanie Wojennym 
- w dniu 12 maja 2013 r.
Godz. 1100 - zbiórka przy pomniku Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Godz. 1200 - Msza Święta,
Godz. 1300 po Mszy Św. złożenie kwiatów pod tablicą „Federacji WIR” i „Solidarności”,
Godz. 1310 - Spotkanie w „Sali Różańcowej” na Jasnej Górze, – omówienie aktualnych spraw związanych ze Stowarzyszeniami
Z poważaniem
Przewodnicząca Anna Rakocz
 

Osoby zainteresowane zarezerwowaniem noclegu proszone są o kontakt telefoniczny z kol . Anną Rakocz do 05 maja 2013 r. tel. 602556408

Zebranie SW

Dnia 22 maja (środa) o godzinie 18:00 w siedzibie Stowarzyszenia Solidarność Walcząca odbędzie się spotkanie, na którym m.in zostanie wybrany nowy przewodniczący oddziału Mazowsze.