Wilno – Warszawa, wspólna droga do wolności

Przypominamy jedno z wystąpień Jadwigi Chmielowskiej – jest to
archiwalne nagranie ze spotkania promującego wydanie albumu „Wilno – Warszawa wspólna droga do wolności”. Autorami albumu są Piotr Hlebowicz i Piotr Warisch. Spotkanie połączone z prezentacją miało miejsce dnia 18 listopada 2010 r. o godz. 17 w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ul. Foksal 3/5. Materiał nie był wcześniej nigdzie publikowany.