Deklaracja członków Społecznego Komitetu Obchodów 100. rocznicy Czynu Niepodległościowego (1914 – 1921)

Deklaracja członków Społecznego Komitetu Obchodów 100. rocznicy Czynu Niepodległościowego (1914-1921) dostępna jest pod adresem: http://www.marekkuchcinski.pl/attachments/article/399/Czyn%20Niepodleg%C5%82o%C5%9Bciowy%20-%20deklaracja.pdf

Akces SSW Mazowsze znajduje się tu: akces do SpołecznegoKomitetu Obchodów 100 lecia Czynu Niepodległościowego