Ogłoszenie

W dniu 6 grudnia (piątek) zebranie Stow.SW Mazowsze zostaje odwołane.
Najbliższe zebranie odbędzie się 13 grudnia o godz.18. Prośba o liczne przybycie bo będą omawiane ważne sprawy organizacyjne i podzielimy się opłatkiem.
Zarząd SW Mazowsze

Apel Janki Podlejskiej do Przyjaciół ś.p. Kornela Morawieckiego

Drodzy Przyjaciele,

Dzięki ś,p. Kornelowi Morawieckiemu byłam małym trybikiem w wielkiej Solidarności Walczącej. Pozwolę zatem sobie na refleksję i apel do Koleżanek i Kolegów organizacji Solidarność Walcząca, Partii Wolności, Stowarzyszenia Solidarność Walcząca i Wolnych i Solidarnych.

Dajmy świadectwo, że idee, które nas zgromadziły wokół Kornela były i są dla nas ważne. Podejmujmy dalej pracę, nawet organiczną, na rzecz szerzenia solidarności i wolności.

Śmierć przychodzi na każdego, ale wyznawane przez nas wartości – nie umierają. Dbajmy     o naszą wiarę, niepodległość i solidaryzm.

O aktywność prosił przewodniczący już w czerwcu na walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia.  Jak odpowiedzieliśmy na ten apel? A przecież każdy z nas może coś zrobić: odwiedzić i pomóc choremu członkowi SW i innych naszych organizacji, propagować i rozprowadzać Gazetę Obywatelską, na której tak zależało Kornelowi. Spotykajmy się, dyskutujmy i działajmy.

Wielu wspaniałych ludzi, którzy byli z Kornelem i walczyli o wolność z reżimem komunistycznym – odeszło do wieczności lub straciło zdrowie. Starzejemy się. Pomyślmy                 o spadkobiercach naszych organizacji: bądźmy w działaniu na  tyle prawdziwi i zapaleni aby przyciągnąć nowych członków.  Myślę egoistycznie: kto wygłosi nad moim grobem mowę pożegnalną, zapali znicz i zamontuje znak SW?  Przekażmy pałeczkę następnym, niech krzewią idee solidaryzmu.

Ale dopóki żyjemy -  nieśmy żagiew i płomienie, dla Ciebie Polsko!

Janka Podlejska

Wrocław, 8 października 2019 r.