Polski Grudzień Pamiętamy

Fundacja „Dumni z Polski” wraz z Fundacją Pomorska Inicjatywa Historyczna i Stowarzyszeniem SW „Mazowsze” udostępniły w Łochowie wystawę plenerową „Dwa Grudnie”.

Zmarł Andrzej Jaworski

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 18 listopada 2020 roku zmarł nasz Przyjaciel ze
Stowarzyszenia „Solidarność Walcząca”

Ś.P.
Andrzej Jaworski

działacz opozycji antykomunistycznej, drukarz i kolporter. Więzień PRL-u.
Współpracownik MRK”S” i Solidarności Walczącej
Cześć Jego Pamięci!

Święto Niepodległości 2020

11 listopada w Święto Niepodległości odwiedziliśmy grób Kornela Morawieckiego. O 12.00 odśpiewaliśmy hymn. Modlitwę poprowadził ks. Stanisław Małkowski. Poczet sztandarowy pełnił przez 30 minut wartę honorową. Przy okazji odwiedziliśmy też miejsce spoczynku Jana Olszewskiego.

20201111_120544

20201111_121911

20201111_122534

20201111_122608

20201111_122622

20201111_123207

Świadczenie wyrównawcze do kwoty 2400 zł dla działaczy opozycji

Koleżanki, Koledzy,

Wchodzi w życie nowela ustawy, zgodnie z którą , działacze antykomunistycznej i/lub osoby represjonowane z powodów politycznych, jeśli ich emerytura lub renta jest niższa niż 2400 zł. brutto, mogą otrzymać świadczenie wyrównawcze do kwoty 2400 zł.. brutto.

W tym celu należy:

  1. Wypełnić załączony wniosek (druk ER_SWA);
  2. Dołączyć Decyzję Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (zrób kopię i okaż w ZUS oryginał)
  3. Złożyć Wniosek w placówce ZUS, najlepiej w tym który ci wypłaca emeryturę/rentę

Załączam bardziej szczegółową Informację oraz wzór Wniosku (druk ER_SWA)

–KLIKNIJ aby POBRAĆ–

Jeśli ktoś potrzebuje pomocy w tej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Biuro jest czasowo zamknięte.

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia,

Edward E. Nowak

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Sieć Solidarności ” wyznaczone na 24.10.2020 zostało odwołane z powodów epidemicznych. Proszę o zapłacenie składek osobe, które zalegają.

Edward E. Nowak
edno@edno.pl
tel. 600/00-57-23