Zaduszki

Zbliżają się Zaduszki. Módlmy się za duszę naszych przyjaciół.

Edek Mizikowski

Edek Mizikowski

Edek Mizikowski

Edek Mizikowski

Janina Afrykańska

Janina Afrykańska

Kornel Morawiecki

Kornel Morawiecki

Stanisław Leszczyński

Stanisław Leszczyński

Andrzej Jaworski

Andrzej Jaworski

Solidarność Walcząca w Muzeum na ul. Rakowieckiej

W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w budynku po areszcie śledczym) przy ul. Rakowieckiej w Warszawie otwarto wystawę stałą pt. „Muzeum Solidarności Walczącej”. Na wystawie rozmieszczonej w 18 więziennych celach byłego więziennego Pawilonu Ogólnego, umieszczone zostały między innymi dokumenty należące do lidera Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego czy unikalne urządzenia służące do nasłuchu przez kontrwywiad Solidarności Walczącej rozmów funkcjonariuszy SB.

Serdecznie zapraszamy do zwiedznia