Oświadczenie

Stowarzyszenie Solidarność Walcząca wyraża stanowczy sprzeciw wobec bandyckiej zbrojnej napaści Rosji na niepodległą Ukrainę.
Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o udzielenie Ukrainie jak największej pomocy oraz podjęcie najdalej idących działań w celu zatrzymania rosyjskiej agresji i powstrzymania jej zbrodniczych działań.
Solidarność Walcząca, zarówno jako organizacja w latach osiemdziesiątych dążąca do wyzwolenia i pojednania narodów środkowej i wschodniej Europy, jak też jako Stowarzyszenie kultywujące te same wartości i tradycje, wyraża swoją solidarność z narodem ukraińskim stawiającym bohaterski opór w walce z bandyckim agresorem.
Założyciel  i wieloletni przewodniczący naszego ruchu ś.p. Kornel Morawiecki nigdy nie godził się na kompromisy ze Złem. 
Niech żyje niepodległa Ukraina!

Stowarzyszenie Solidarność Walcząca