Świadczenie wyrównawcze do kwoty 2400 zł dla działaczy opozycji

Koleżanki, Koledzy,

Wchodzi w życie nowela ustawy, zgodnie z którą , działacze antykomunistycznej i/lub osoby represjonowane z powodów politycznych, jeśli ich emerytura lub renta jest niższa niż 2400 zł. brutto, mogą otrzymać świadczenie wyrównawcze do kwoty 2400 zł.. brutto.

W tym celu należy:

  1. Wypełnić załączony wniosek (druk ER_SWA);
  2. Dołączyć Decyzję Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (zrób kopię i okaż w ZUS oryginał)
  3. Złożyć Wniosek w placówce ZUS, najlepiej w tym który ci wypłaca emeryturę/rentę

Załączam bardziej szczegółową Informację oraz wzór Wniosku (druk ER_SWA)

–KLIKNIJ aby POBRAĆ–

Jeśli ktoś potrzebuje pomocy w tej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Biuro jest czasowo zamknięte.

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia,

Edward E. Nowak

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Sieć Solidarności ” wyznaczone na 24.10.2020 zostało odwołane z powodów epidemicznych. Proszę o zapłacenie składek osobe, które zalegają.

Edward E. Nowak
edno@edno.pl
tel. 600/00-57-23