Rozprawa Przewodniczącego KPN-OP Adama Słomki

Zapraszam serdecznie na rozprawę Przewodniczącego KPN-OP Adama Słomki w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie (Plac Krasińskich 2/4/6) w dniu 20 MAJA [PONIEDZIAŁEK] 2013 r., godz. 12:00. Sala Nr 3.

Krzysztof Ewertowski