dla zainteresowanych historią i …

Dzień Drukarza w Krakowskim Klubie Wtorkowym
„Bibuła” w Polsce ma spore tradycje. Od Piłsudskiego choćby począwszy, poprzez okres walki z okupantem hitlerowskim, a kończąc na latach osiemdziesiątych minionego wieku.
Mało kto wie, że TWZW (Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze) utworzone w Warszawie w marcu 1940 roku były największą instytucją poligraficzną w okupowanej Europie. Ich twórcą był Jerzy Rutkowski ps. „Michał”, „Kmita”. Na początku 1944 roku z kilku zakładów drukarskich należących do TWZW miesięcznie wychodziło ok. 249 tysięcy egzemplarzy czasopism, 65,5 tysiąca egzemplarzy broszur i ok. 120 tysięcy egzemplarzy ulotek i plakatów. Ostrożne szacunki wskazują, że konspiracyjna działalność wydawnicza zamknęła się liczbą kilkunastu milionów egzemplarzy czasopism, miliona broszur, książek i innych druków zwartych, około 2 milionów ulotek i druków, w tym około miliona druków tzw. „akcji N”.

W latach 80-tych tzw. drugi obieg był ewenementem na skalę światową. We wtorek 18 czerwca odbyło się kolejne spotkanie Krakowskiego Klubu Wtorkowego, a tematem głównym była Bibuła. Z zamieszczonego plakatu można by wnioskować, że była to rozmowa o samej bibule krakowskiej. Podczas projekcji filmu można było się zapoznać z daleko pełniejszym opisem tego zjawiska, począwszy od roku 1976.
Ciekawostką z podziemia krakowskiego jest:
kiedyś, wspólnie z uczniami jednego z liceów tarnobrzeskich wyliczyliśmy, że gdyby złożyć na stertę obok Pałacu Kultury w Warszawie wszystkie wydrukowane egzemplarze „Hutnika” to sięgałaby ona do wysokości jego zegara”.

Gościem Klubu był prof. Janusz Odziemkowski (INH UKSW).
Nasze Państwo (II Rzeczpospolita).

Relacja filmowa:

Dramat polskich Kresów
Stanisław Srokowski, pisarz – poeta, prozaik, dramaturg, krytyk literacki, publicysta, debiutował w 1958 r.
Urodzony w Hnilczach, k. Podhajec, woj. Tarnopol. W 1945 roku wypędzony z Kresów, osiedlił się wraz z rodzicami w Mieszkowicach, woj. Szczecin.
Po stanie wojennym wyrzucony z pracy. Blisko dwa lata bezrobotny.  W tym czasie prowadzi działalność opozycyjną w „Solidarności Walczącej”. W latach 1990-1993 wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1995 red. naczelny unikalnego czasopisma edukacyjno-twórczego dla dzieci i młodzieży „Nowe Twarze”. Po rozwiązaniu ZLP po stanie wojennym nie uczestniczy w życiu organizacyjnym związków literackich. Należy do Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Założyciel „Solidarności” w redakcji „Wiadomości”, doradca Z.W. NSZZ „Solidarność” R.I. we Wrocławiu. Współtwórca stowarzyszenia kulturalnego polsko-ukraińskiej współpracy: „Biały ptak”. Twórca i pierwszy prezes Towarzystwa Polsko-Greckiego we Wrocławiu. Współzałożyciel Instytutu Wincentego Witosa.
Autor blisko 50 książek, powieści, opowiadań, tomów poetyckich, sztuk teatralnych, dzieł translatorskich, opracowań, esejów, dzieł publicystycznych, recenzji, wywiadów. Laureat wielu nagród, m.in. międzynarodowej nagrody POLCUL w Australii, nagrody im. Stanisława Piętaka za powieści „Przyjść, aby wołać” i „Fatum”.
Ostanio wydane powieści: Ukraiński kochanek” (powieść kresowa), Arcana 2008,  „Zdrada”, Arcana, 2009, „Ślepcy idą do nieba”, Arcana, 2011, „Barbarzyńcy u bram”, Arcana, 2013

http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/slawomir-skrzypek-nbp

Gośćmi Klubu byli Sebastian Reńca (autor książki „Skrzypek. Jeden z pokolenia niepokornych”), Andrzej Anusz (Stowarzyszenie Instytut Historyczny Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja Owsianego w Łodzi) i Anna Skrzypek.
Spotkanie prowadził Przemysław Miśkiewicz (przew. Stowarzyszenia Pokolenie w Katowicach).

„Skrzypek. Jeden z pokolenia niepokornych”

http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/slawomir-skrzypek-nbp

Gościem Klubu był prof. Jan Żaryn (INH UKSW, IH PAN, IPN).
„Antypaństwo w kraju (PRL)”.

Relacja filmowa:

http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/antypanstwo-w-kraju-prl

Prezentacja albumu „Pokolenie ’80”.
Prezentacja albumu „Pokolenie ’80”. Sylwetki niezależnych artystów debiutujących w latach 80.
Z udziałem prof. Tadeusza Boruty, Piotra Chmielowca, Jakuba Izdebskiego (koordynatora projektu), Marty Tarabuły, prof. Stanisława Tabisza.

http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/konstytucja-3-maja

Gościem Klubu był prof. Włodzimierz Bernacki z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, poseł PiS.
Jak czytać Konstytucję 3 Maja?

Relacja filmowa:
http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/konstytucja-3-maja

http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/cykl-trudny-patriotyzm

„Żołnierze Wyklęci” w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.
Fundacja Przewodnika Obywatelskiego, Fundacja Centrum Domentacji Czynu Niepodległościowego, Biuro edukacji Publicznej Instytutu Pamięci narodowej Oddział Kraków, Krakowski Klub Wtorkowy byli organizatorami spotkania pt. „Żołnierze Wyklęci” jako pierwszego z cyklu „Trudny patriotyzm”.
Prelekcje wygłosili: dr Wojciech Frazik z Biura Edukacji Publicznej IPN, prof. dr Tomasz Gąsowski z Fundacji CDCN oraz gość specjalny, Adam Borowski z Oficyny Wydawniczej „Volumen”. W części drugiej spotkania odbył się koncert Pawła Piekarczyka oraz Tadeusza Polkowskiego.

Relacja filmowa:

http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/cykl-trudny-patriotyzm

http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/sp-janusz-kurtyka

Gośćmi Klubu byli dr Zuzanna Kurtyka z najnowszą książką o mężu „Zachowujmy się jak ludzie wolni. Janusz Kurtyka we wspomnieniach bliskich” oraz dr hab. Filip Musiał (IPN Kraków).
Wspomnienie o śp. Januszu Kurtyce prezesie Instytutu Pamięci Narodowej w trzecią rocznicę tragicznej śmierci w katastrofie smoleńskiej.

Gościem Klubu byli prof. Jacek Chrobaczyński (Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) i prof. Tadeusz Gąsowski (Uniwersytet Jagielloński).
„Kontrowersje polsko-żydowskie 1939-1945”
http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/panstwo-na-uchodzstwie

Gościem Klubu był prof. Tadeusz Wolsza (Instytut Historii PAN).
„Państwo na Uchodźstwie”.

Relacja filmowa:

http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/ujawnianie-przeszlosci-osob-publicznych

Gościem Klubu był naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Krakowie Piotr Stawowy.
Rozmowa o dobrych i złych stronach ujawniania przeszłości osób publicznych w Polsce.

Relacja filmowa:

Gościem Klubu był ks. Adam Parszywka (Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”).
Czy misjonarze potrzebni są współczesnemu światu i polskiej szkole?
Gościem Klubu był ks. Adam Parszywka (Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”).
Spotkanie poprowadził red. Maciej Kwaśniewski (miesięcznik „Don Bosco”).
O kondycji polskiej szkoły na spotkaniu w Krakowskim Klubie Wtorkowym w rocznicę protestu głodowego w obronie polskiej szkoły.
14 maja 2012 roku przedstawiciele osób protestujących w obronie polskiej szkoły odbyli spotkanie z sekretarzem stanu w MEN Tadeuszem Sławeckim.
Na jego ręce złożyli uzbierane przez siebie podpisy, a także swoje stanowisko w sprawie nowej podstawy programowej.
Mieli zamiar poczekać na odpowiedź ministerstwa przed budynkiem, w namiotach.
Ten film opowiada o tym, co się stało 14 maja w MEN i dlaczego doszło do okupacji dziedzińca Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przedstawia także prawdziwe stanowisko osób protestujących w obronie polskiej szkoły. Ukazuje z bliska tak zwany dialog społeczny.

Gościem Klubu był dr hab.Tadeusz Rutkowski (IH UW)
Klęska wrześniowa i okupacja spowodowały mocną potrzebę posiadania polskiego państwa, nie było siły, która by posiadanie tego państwa negowała.
„Klęska wrześniowa i okupacja spowodowały mocną potrzebę posiadania polskiego państwa, nie ma siły, która by posiadanie tego państwa negowała, a wszystkie ugrupowania polityczne domagają się w swoich programach państwa silnego, mocnego, poszerzonego o ziemie zachodnie, w różnym zakresie. Ale to poczucie, żeby państwo polskie było silne, żeby było mocne, żeby wszelkie elementy słabości usunąć jest bardzo wyraźne, zwłaszcza w polityce Stronnictwa Narodowego, także Grupy Szańca. To jest takie przeświadczenie większości elit, także tych części społeczeństwa, które były do tej pory słabiej związane z ideą polskiego państwa, jak chłopstwo – fenomen Batalionów Chłopskich ma także ten wymiar – potrzeby państwa, potrzeby struktur, które zapewnią bezpieczeństwo i normalne funkcjonowanie. Sposób widzenia tego państwa był różny, ale podstawą była suwerenność, w granicach z 1939 roku, rozszerzonych na zachód (Prusy Wschodnie, Gdańsk, Górny Śląsk i Opolski), na wschodzie utrzymanie granicy ryskiej”.

Relacja filmowa:

http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/panstwo-stanu-wojnyhttp://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/panstwo-stanu-wojny

http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/promocja-ii-tomu-encyklopedii-solidarnosci

Encyklopedia Solidarności w KKW.
Gośćmi byli: dr Łukasz Kamiński – Prezes IPN, Przemysław Miśkiewicz – kierownik projektu, Ewa Zając – koordynator regionalny.
11 marca 2013 r. odbyła się prezentacja II tomu „Encyklopedii Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989” z udziałem dr. Łukasza Kamińskiego – Prezesa IPN, Przemysława Miśkiewicza – kierownika projektu, Ewy Zając – koordynatora regionalnego (Małopolska). Na spotkaniu nie zabrakło bohaterów biogramów Regionu Małopolska.

Relacja filmowa:

http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/promocja-ii-tomu-encyklopedii-solidarnosci

http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/po-co-niemcom-europa

Po co Niemcom Europa? Po co Polska?
Gościem Klubu był prof. Zdzisław Krasnodębski autor książki „Zwycięzca po przejściach”. Spotkanie prowadził Stanisław Iskra.

Po co Niemcom Europa? Po co Polska?
„Pojawia się pytanie: po co Niemcom jest dzisiaj potrzebna „Europa”, skoro znowu postanowiły zostać mocarstwem? Oczywiście nadal padają deklaracje, że Europa pozostaje priorytetem polityki niemieckiej. W komentarzach prasowych można przeczytać, że kiedy ma się wątpliwość, jaką drogę wybrać, jeżeli pojawia się sprzeczność celów, to zawsze należy opowiedzieć się za „Europą”. Podkreśla się, że przyszłość niemieckiej polityki zagranicznej leży w Europie i że trzeba zdefiniować europejskie interesy, za co właśnie Niemcy ponoszą szczególną odpowiedzialność. W praktyce oznacza to, że interes „Europy” jest identyfikowany z interesem Niemiec, a „Europa” jest środkiem do jego realizacji, oczywiście w uzgodnieniu z innymi liczącymi się państwami, zwłaszcza z Francją. Niemcy rozumieją siebie jako centrum Europy.”
- fragment książki „Zwycięzca po przejściach”, Wydawnictwo Ośrodek Myśli Politycznej, 2012r.

Relacja filmowa:
http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/po-co-niemcom-europa

http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/ipn-wieliczka

Wycieczka KKW do Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Wieliczce (IPN).

Galeria

http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/ipn-wieliczka

http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/jagiellonczyk-piotra-franaszka

Osoby chętnie udzielające informacji z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Gośćmi Klubu byli: prof. Piotr Franaszek, Stanisław M. Jankowski.

Relacja filmowa:
http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/jagiellonczyk-piotra-franaszka

http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/panstwo-polskie-jego-mity-i-symbole

Państwo polskie, jego mity i symbole.
Gościem Klubu był prof. Tomasz Panfil (Instytut Historii KUL).

Relacja filmowa:
1) Polska administracja skarbowa i celna – jak je zreformować.
2) Prezentacja książki Sł. Kmiecika „Przemysł pogardy”.
Gościem klubu był Marian Banaś (wiceminister finansów w okresie XI 2005-XII 2007).  Dodatkowo o godz. 19.30 autorska prezentacja książki Sławomira Kmiecika „Przemysł pogardy. Niszczenie wizerunku prezydenta Lecha Kaczyńskiego w latach 2005-2010 oraz po jego śmierci”.

Relacja filmowa:

http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/polska-administracja-skarbowa-i-celna-jak-je-zreformowac

http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/armia-krakowa

Polskie państwo podziemne i jego siła zbrojna Armia Krajowa.
Gościem Klubu był dr Przemysław Wywiał (historyk wojskowości, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie).

Relacja filmowa:

http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/armia-krakowa

http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/radiowa-opowiesc-o-powstaniu-styczniowym

Radiowa opowieść o Powstaniu Styczniowym
Gościem Klubu był red. Andrzej Sowa

Relacja filmowa:

Co można zrobić bez państwa? Polacy w czasie zaborów.

Gościem Klubu Wtorkowego był prof. Andrzej Nowak

Relacja filmowa:

Państwo to My: państwo obywateli szlacheckich
Gościem Klubu był prof. dr hab. Edward Opaliński z Instytutu Historii PAN w Warszawie.
http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/panstwo-to-my

http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/o-patriotyzmie

O patriotyzmie – „Na Poważnie”
O współczesnym patriotyzmie – rozmawiali goście Klubu Małgorzata i Jan Żarynowie.

Spotkanie poprowadzili Maciej Kwaśniewski i Władysław Tyrański.

Relacja filmowa:

Partie polityczne i parlament: wrogowie czy sprzymierzeńcy?
Gościem Klubu był dr Maciej Zakrzewski (IPN w Krakowie).
Spotkanie poprowadził prof. UJ Włodzimierz Bernacki.

Problem partii politycznych i ich relacji względem państwa jest jednym z najważniejszych zagadnień współczesnego parlamentaryzmu (o ile nie najważniejszym). W czasach kiedy partie polityczne zmonopolizowały całkowicie przestrzeń polityczną stając się quasi korporacjami zawodowymi należy ponownie zadawać sobie pytanie o naturę reprezentacji i wpływ partii na społeczeństwo obywatelskie. Na ile partie tłumią, a na ile umożliwią one zaistnienie społeczeństwa w polityce? To pytanie stoi przed współczesnymi filozofami polityki i politologami. Aby spróbować nie tyle odpowiedzieć na tak fundamentalne pytanie, co szerzej naświetlić problem, można przyjrzeć się procesowi kształtowania współczesnego modelu relacji partii politycznej względem instytucji państwa jaki miał miejsce w mateczniku nowożytnego parlamentaryzmu, tj. w Wielkiej Brytanii.
W pismach Henry’ego St. Johna Bolingbroke’a, lidera ugrupowania torysów z pierwszej połowy osiemnastego wieku, odnajdujemy świadectwo umacniania się nie tylko partii politycznych, ale i instytucji monarchii konstytucyjnej. Zwolennik ograniczonej monarchii i ładu ustanowionego na podstawie rewolucji z 1688 r., widział jednocześnie, dziś niezauważalne, napięcie pomiędzy ideą partii a ideą parlamentu. Podejmował, w imię klasycznych schematów myślenia o polityce, walkę z czymś, co jego zdaniem, wypacza ideę zrównoważonego państwa. Coś co dla współczesnych jest dogmatem, dla niego było herezją. Bolingbroke’owska perspektywa pozwala lekko uchylić okna w dusznym schemacie pojęć demokratycznego państwa i zachęca do otwierania umysłów na alternatywne wobec „królestwa komunałów” poszukiwanie nowych form współczesnego państwa.

dr Maciej Zakrzewski
Relacja filmowa:
Państwo pozornie własne (Rzeczpospolita w XVIII wieku).
Gościem klubu była prof. Zofia Zielńska – wybitny badacz dziejów Polski XVIII w.

Zainteresowania badawcze pani profesor wiążą się z problematyką modernizacji Rzeczypospolitej w warunkach niesuwerenności, ze szczególnym uwzględnieniem wysiłków reformatorskich Stanisława Augusta z jednej strony, a polityki Rosji i Prus wobec państwa polskiego z drugiej.

Relacja filmowa:

Polska – Rosja. Wojna światów?
Gościem Klubu byli dr hab. Henryk Głębocki, historyk, IPN Kraków, dr Maciej Zakrzewski, historyk, IPN Kraków
Hrabia Adam Gurowski zlustrowany po 150 latach – przekonywał Amerykanów do Rosji za carskie ruble
Władysław Tyrański

Czy lustracja ma sens? Tak, i to nawet po ponad 150 latach. Dowiódł tego Henryk Głębocki, historyk z UJ i IPN, gość Krakowskiego Klubu Wtorkowego (pub Sarmacja, ul. św. Tomasza 8 w Krakowie). Napisał on potężną rozprawę naukową (812 stron druku) o hr. Adamie Gurowskim, człowieku, który ponad półtora wieku temu, od lat dwudziestych do lat pięćdziesiątych XIX wieku, oddziaływał intelektualnie na swoją epokę, formując poglądy polityczne Polaków, Rosjan i… Amerykanów. Dziwi zwłaszcza to ostatnie, bo jeśli chodzi o Polaków, na których Ameryka się trzyma, to królują niepodzielnie Kościuszko i Pułaski, a o Gurowskim głucho.

Relacja filmowa:

Państwo to My czy fakcje? (Państwo Wazów i królów rodaków).
Gościem Klubu był prof. dr hab. Jan Dzięgielewski (Instytut Nauk Historycznych UKSW w Warszawie).
Staropolskie fakcje i dzisiejsze partie
Władysław Tyrański

Gdyby historia była rzeczywiście nauczycielką życia – jak głosili starożytni rzymianie – należałoby bacznie słuchać profesorów historii. Bo właśnie jeden z nich bije na alarm głosząc: „jestem przerażony, obecna Polska jest kopią I Rzeczypospolitej z czasów saskich”. Jak to się wtedy skończyło, wszyscy wiemy – tamto państwo przetrwało jeszcze zaledwie kilkadziesiąt lat, a potem przestało istnieć podzielone trzema rozbiorami przez państwa ościenne.

Relacja filmowa:

„Dziewczęta w maciejówkach” Stanisława M. Jankowskiego
Gościem Klubu był Stanisław M. Jankowski – krakowski historyk, dziennikarz i publicysta, autor książki „Dziewczęta w maciejówkach”.
Gdzie są nasi historycy?
Wyłącznie we władzach państwowych?
Władysław Tyrański

Tzw. białe plamy w historii Polski nie odeszły wraz z tzw. Polską Ludową. Raczej, jak ta ostatnia, niby przestały istnieć, ale tak naprawdę żyją drugim życiem, podważając dokonania „naszej młodej demokracji”. Bo oto krakowski pisarz i historyk Stanisław M. Jankowski mówi z ogromnym zażenowaniem, iż adepci studiów historycznych nadal nie czynią przedmiotem swoich prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych przeszłych wydarzeń zakłamywanych w PRL z przyczyn ideologicznych. Przecież już od dwudziestu lat można. Ale się nie opłaca?

Relacja filmowa:

Co smok wawelski może powiedzieć o stosunku do prawa?
Gościem Klubu był prof. Marek Barański z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Holandia stała się mocarstwem, a Polska skarlała
Władysław Tyrański

Przeciwnicy ograniczania edukacji historycznej obowiązującej w polskiej szkole stoją przed trudnym zadaniem, jak uzasadnić nauczanie naszej historii na podstawie takich źródeł jak na przykład kronika Wincentego Kadłubka początku XIII wieku. Bo oto ów uczony mąż, w latach 1208-18 biskup krakowski, zmarły w 1223 roku, w swojej „Kronice polskiej” karmi nas bajkową opowieścią o początku Polski, gdy książę Grakhus ustanowił prawo i założył gród, którym rządził, a kiedy się zestarzał, zagnieździł się tam smok nazwany olofagiem, który pożerał ludzi. Synowie Grakhusa zgładzili olofaga podstępem, podsuwając mu bydlęce skóry wypchane siarką. Potem młodszy syn zabił starszego i został królem, ale kiedy zbrodnia wyszła na jaw, został z grodu Grakhusa wygnany przez jego mieszkańców.

Relacja filmowa:

Z Hitlerem na Moskwę czy ze Stalinem na Berlin? Czyli jak Polacy mogli u boku III Rzeszy pokonać Związek Sowiecki.
Gościem Klubu był Piotr Zychowicz autor książki „Pakt Ribbentrop-Beck”.
Czy wybijemy się kiedyś na to, żeby być Anglikami?
Władysław Tyrański
Piotr Zychowicz zdenerwować potrafi. A na dodatek zapowiada, że milczał nie będzie. Chodzi oczywiście o jego zapatrywania na przyczyny niewyobrażalnej polskiej klęski, jakiej doznaliśmy we wrześniu 1939 roku, w wyniku której naród polski przelał morze krwi (według danych IPN 5,5-5,8 milionów ofiar), a potem przez pięćdziesiąt lat marniał w PRL – niby państwie w sowieckiej strefie wpływów. Zychowicz dowodzi, że tego wszystkiego można było uniknąć, zawierając wiosną 1939 roku sojusz z Hitlerem przeciwko Stalinowi. Iść należało, według niego, najpierw z Hitlerem na Moskwę, a potem z powrotem na Berlin, ale już nie z unicestwionym Stalinem, ale z Anglią i Francją.

Relacja filmowa:

http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/z-hitlerem-na-moskwe-czy-ze-stalinem-na-berlin

Więcej:

Krakowski Klub Wtorkowy
            SPOTKANIA

http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl