Spotkanie z Eugeniuszem Szumiejką

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Panem Eugeniuszem Szumiejką, bohaterem podziemnej „Solidarności”.

miejsce: Centrum Edukacji Historycznej „Konspira” (pl. Solny 11, Wrocław)
czas: 28.11.2013 (czwartek), godz. 18:00

Eugeniusz Szumiejko

Eugeniusz Szumiejko

Eugeniusz Szumiejko urodził się w 1946 r. na d. Kresach Wschodnich, w 1958 r. repatriowany do Polski. Ukończył Uniwersytet Wrocławski. W marcu 1968 uczestniczył w protestach studenckich, od 1979 r. na stałe związał się z opozycją. Po Sierpniu ’80 współtworzył struktury „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie działał w podziemiu. Współtworzył Krajowy Komitet Strajkowy i Ogólnopolski Komitet Oporu, był członkiem Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, przez kilka lat szefował Regionalnemu Komitetowi Strajkowemu Dolny Śląsk.