Walne Zebranie Stowarzyszenia Solidarność Walcząca

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie  Stowarzyszenia Solidarność Walcząca w sobotę 29.06.2013 o godz.15:00.

Zebranie odbędzie się w naszej siedzibie we Wrocławiu przy ul. Barlickiego 28 (wejście od ul. Nowowiejskiej)

Poniżej ramowy program zebrania.

Pozdrawiam

Kornel Morawiecki

Plan Walnego Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia SW

na dzień 29.06.2013 godz. 15:00-18:00

 1. Otwarcie zebrania, wybór Przewodniczącego i protokolantów
 2. Informacja Kornela Morawieckiego o nabyciu lokalu przy ul. Barlickiego 28 i wynajmie lokalu przy pl. Solnym we Wrocławiu .
 3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia SW.
 4. Przyjęcie uchwały o zmianie siedziby Stowarzyszenia SW.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2012.
 7. Wybory Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja i ewentualne zmiany w statucie.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie zebrania.

Czy wymiar sprawiedliwości chroni totalitarny pomnik? Jutro możliwy „tortowy protest 2″!

„NIEZŁOMNI”
RUCH BYŁYCH I PRZYSZŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH

ZAPROSZENIE
 

Zapraszamy na widowiskowy proces Przewodniczącego Konfederacji Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny Adama Słomki oraz Zygmunta Miernika (autora „tortowego protestu” z Sądu Okręgowego w Warszawie), prowadzonego za domaganie się likwidacji pomnika „wdzięczności” dla okupacyjnej Armii Sowieckiej, postawionego nielegalnie w Stalinogrodzie.

17 września 2011 w Katowicach wspomniany pomnik ozdobiono stosownymi symbolami III Rzeszy i ZSRR. To zdarzenie miało miejsce podczas wiecu wyborczego, który odbył się legalnie, a mimo to  został rozbity przez policję (całkiem jak w Rosji i na Białorusi). Link do filmu poniżej.

Powyższe zdarzenie stało się pretekstem do pozbawienia wolności A. Słomki i Z. Miernika oraz postawienia im zarzutu dokonania  przestępstwa zniszczenia pomnika. Należy dodać, że prokuratura twierdzi, iż A. Słomka jest już osobą karaną (za jazdę po pijanemu), co jest prymitywnym kłamstwem!

 

Zapraszamy w najbliższą środę  19 czerwca 2013 o godz. 09.30, sala 115,
Sąd Okręgowy w Katowicach, ul. Andrzeja /przy dworcu PKP/.

 

W jawnym procesie biorą licznie udział znani więźniowie polityczni z czasów PRL.

Przypominamy, że od czasu uchwały Rady Miasta w Katowicach w roku 1990, podjętej z inicjatywy radnego A. Słomki, istniejąca samowola budowlana o charakterze okupacyjnego pomnika jest nielegalnie chroniona z pieniędzy podatników.

Domagamy się jednocześnie przywrócenia na katowickim Placu Wolności pomnika stojącego tam w czasach II RP.

Przedstawiciele środowiska pod roboczą nazwą: Ruch Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych „NIEZŁOMNI” – przygotowali dla dyspozycyjnych sędziów oraz prokuratora ze Stalinogrodu łamiących art. 2 i 19 Konstytucji RP stosowne słodkie atrakcje…

Za Biuro Prasowe
(-) Ireneusz Wolański
Film z akcji policji 17 września 2011 roku pod pomnikiem sowieckim

 

Informacja o sprawie wPolityce.pl
http://wpolityce.pl/depesze/48055-sprawa-min-przeciwko-adamowi-slomce-o-zniszczenie-pomnika-wdziecznosci-armii-zsrr-umorzona

Będą do nas strzelać?

Weszła w życie ustawa o środkach przymusu bezpośredniego. Zgodnie z nią, gdyby siły policji okazały się niewystarczające, „możliwe będzie użycie wojska do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego” – można przeczytać na stronie internetowej sejm.gov.pl.

Wojsko będzie mogło zostać użyte na podstawie postanowienia prezydenta (na wniosek rządu), a w sytuacjach niecierpiących zwłoki na mocy decyzji ministra obrony narodowej lub na wniosek ministra spraw wewnętrznych.

Tekst ustawy dostępny pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/1140_u.htm

Zwraca uwagę szybki przebieg procesu legislacyjnego: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1140

W skrócie:

 • 26 luty 2013 projekt rządowy
 • 8 marzec I czytanie
 • 19 kwiecień III czytanie
 • 24 maj rozpatrywanie poprawek Senatu
 • 29 maj podpis Prezydenta
 • 5 czerwiec wejście w życie

Ustawie sprzeciwiał się cały klub PiS i pojedynczy posłowie SP.

źródło: http://prawica.net/34692


http://narodowyszczecin.pl/index.php/archives/25878Generał Polko o ewentualnych scenariuszach potyczki militarnej z Rosją.

„Według generała, gdyby Polska została zaatakowana ze Wschodu, to wrogie wojska zatrzymałyby się dopiero na linii Wisły, a odparcie ewentualnego natarcia Rosji należy ściśle powiązać z reakcją NATO. - Wiele zależy od tego, jak traktowany byłby artykuł 5 paktu. Tylko nam hurraoptymistom w Polsce, wydaje się, że NATO nas w takiej sytuacji obroni bezwarunkowo. (…) Jeśli Polska nie będzie dbała o swoje siły zbrojne, to nie będzie chętnych, by nam pomoc – twierdzi gen. Polko. Gen. Polko nie wyklucza także „wariantu gruzińskiego”, czyli podważania integralności Polski przez Rosję tak, jak ma to miejsce w przypadku Gruzji i jej republik – Abchazji i Osetii Południowej. - Taki scenariusz jest znacznie bardziej realny i rozgrywałby się z zaskoczenia. Możemy się więc spodziewać, że agresor dysponowałby przewagą pozwalającą mu wejść na nasze terytorium. (…) Tu właśnie mam największe obawy. W przypadku na wzór gruziński nie będziemy w stanie odbić własnego terytorium, a wsparcie będzie bardziej symboliczne. (…) Konflikt może pojawić się na przykład na tle rozliczeń energetycznych – ktoś może zgłaszać pod naszym adresem nawet bezpodstawne zarzuty o nieuregulowanie płatności za dostawy i próbować czasowo zająć nasze terytorium - kreśli wizję potencjalnego konfliktu gen. Polko.”


http://stanislawhelski.salon24.pl/155384,stanislaw-helski-zyciorys

http://stanislawhelski.wordpress.com/category/prasa/

„Pan Stanisław Helski /KPN/ został wysłany do psychiatryka a potem dostał 2 lata w zawiasach + 200 zł grzywny za to, że w 1994 roku wziął czynny udział w promocji książki „Stan wojenny. Dlaczego?”, uderzając jej autora, Wojciecha J., kamieniem (zawiniętym w gazetę) w głowę.
12 lat wcześniej pan Helski dostał 6 lat więzienia (bez zawiasów), jego jedyny syn został wzięty do wojska a komornik siewnik (i coś tak jeszcze) zlicytował – wszystko to bodaj tylko za to, że pan Helski stawiał czynny opór przeciw przymusowemu obsianiu mu pola jęczmieniem, którym on go obsiać nie chciał. A potem (także po 1989 roku) w żaden żywy sposób nie mógł się doprosić w sądach o uznanie go za niewinnego.
Zmarł w 2004 roku.”

 

Zebranie

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 20.06.2013 roku (czwartek) o godzinie 18,00 w siedzibie SSW
Mazowsze, Warszawa al. Niepodległości 131/5 odbędzie się zebranie.
Porzadek obrad:

 1. Sprawozdanie z działalności SSW Mazowsze w okresie ostatniej kadencji Zarządu
 2. Przyjęcie absolutorium dla ustepujacego, dotychczasowego Zarzadu i Przewodniczacego – głosowanie
 3. Wybór nowych władz SSW Mazowsze
 4. Sprawy bieżące
 5. Wyjazd integracyjny ogólnopolski SSW – Piaski k/Krynicy Morskiej w dniach 24.08-31.08.2013 – wyjazd odpłatny ( aktualnie zapisały się i dokonały przedpłaty 22 osoby)

Przewidywany czas zebrania 60 minut

www.swmazowsze.pl

Za Zarząd Stowarzyszenia
Solidarność Walcząca Mazowsze

PS: Wszyscy członkowie SSW Mazowsze zostana dodatkowo poinformowanie
SMSem

Program Pikiety w obronie wolności

Poniżej informujemy o programie naszej sobotniej Pikiety w obronie Wolności w Warszawie na Pl. Zamkowym:  8/9.06.2013
Pikieta Wolności 8.06-9.06.2013 r.sobota 8.06:
18.00  – zawiązanie pikiety.
 • Oświadczenie Ewy Stankiewicz w imieniu Solidarnych 2010.
 • Rozbicie miasteczka namiotowego.
18.30 – 23.00 – spotkania z  gośćmi:
 • Magdalena Merta
 • Adam Borowski
 • Jadwiga Chmielowska
 • Janusz Walentynowicz
 • Dorota Kania
 • Tomasz Sakiewicz
 • Anita Czerwińska
od 23.00 – koncerty satyryków i bardów
spotkania nocne:
Marek Król
Łódzkie Porozumienie Organizacji Antykomunistycznej Trzeciej Konspiracji
Rajd Katyński
projekcje filmów.
niedziela 9.06:
- 9.00  koncert na dzień dobry – OB-Ciach i Intuicja oraz Kayan
- 10  – rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Dziecko z flagą” – wręczenie nagród
- 10.30 -16 – spotkania z  gośćmi:
 • Andrzej Melak
 • Paweł Kołkiewicz
 • Jerzy Jachowicz
 • Leszek Żebrowski
 • Cezary Gmyz
 • Jerzy Zalewski
 • Antoni Macierewicz
- Słowo na rozesłanie – ks. Stanisław Małkowski.Zakończenie pikiety.
Podczas pikiety zbierane będą podpisy min. na następujących listach:
- 4 postulaty Solidarnych2010, w tym powołania komisji międzynarodowej do śledztwa dot. Katastrofy Smoleńskiej
- poparcia TV Trwam
- odwołania HGW z funkcji prezydenta Warszawy.
Informujemy, że program będzie uzupełniany na bieżąco. Zapraszamy!