Wykłady prof. Andrzeja Nowaka

Wykłady prof. Andrzeja Nowaka z cyklu „Polska – Rosja, geopolityka i trudne sąsiedztwo”
zorganizowane przez Stowarzyszenie Katolickie Civitas Christiana.

Poprzednio został zamieszczony na stronie SSW tylko jeden wykład profesora Andrzeja Nowaka - „Rozpad i odbudowa imperialnych stosunków (1989-2013)” z dnia 11.06.2013. Teraz dla zainteresowanych zamieszczamy linki poprzednich wykładów:

09.10.2012. Ruś i Polska: sąsiedztwo i cywilizacyjny podział (X-XIV wiek)

06.11.2012. Moskwa i Litwa: początek geopolitycznego konfliktu (XIV-XVI w.)

04.12.2012. Rosja i Rzeczpospolita: próby unii i wielka wojna (XVI-XVII w.)

08.01.2013. Petersburg i Warszawa: dzieje podporządkowania w XVIII w.

12.02.2013. Pod carskim zaborem (1795-1917)

12.03.2013. Rosja bolszewicka i II RP: 1918-1939

09.04.2013. Stalin zdobywa Polskę (1939-1945)

07.05.2013. Polska w „obozie” (czyli w sowieckim imperium): 1945-1989

 

Spotkania z historią najnowszą u św. Floriana

„Gen. Leopold Okulicki Niedźwiadek, ostatni komendant najpiękniejszej polskiej armii” – wykład Jacka Pawłowicza w ramach Spotkań z historią najnowszą u św. Floriana – Warszawa, 9 kwietnia 2013.

„Gen. Leopold Okulicki Niedźwiadek, ostatni komendant najpiękniejszej polskiej armii” – wykład Jacka Pawłowicza w ramach Spotkań z historią najnowszą u św. Floriana – Warszawa, 9 kwietnia 2013.


„Spotkania z historią najnowszą u św. Floriana” to cykl wykładów i pokazów filmowych poświęconych historii najnowszej, organizowanych przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie i Parafię Katedralną Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika w Warszawie.
Patronat medialny nad cyklem objęło Radio Warszawa.

Spotkanie (ostatnie w tym roku szkolnym) odbyło się 4 czerwca br. (wtorek) o godzinie 18.40 (po wieczornej mszy św.) w podziemiach bazyliki katedralnej św. Floriana i św. Michała Archanioła przy ul. Floriańskiej 3. Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, koordynator prac ekshumacyjnych na Powązkach, opowiadał o poszukiwaniach szczątków ofiar terroru komunistycznego z lat 1948–1956 w kwaterze „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach. Wystąpienie poprzedzone zostało projekcją filmu dokumentalnego Kwatera „Ł” w reżyserii Arkadiusza Gołębiewskiego, który przybył na spotkanie tak jak i inni goście pracujący przy ekshumacjach.

Zapis spotkania

„Pierwsze lata Polski Ludowej (1944-1956)” – wykład dr. Tomasza Łabuszewskiego

XI Dni Wolnego Słowa

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

22 czerwca o godz. 14.00 odbyły się XI Dni Wolnego Słowa w trakcie których miała miejsce debata „Działacze opozycji antykomunistycznej. Weterani czy outsiderzy?”

Podczas debaty zaprezentowane zostły dwa projekty ustaw.

Pierwszy przygotowany przez grupę senatorów RP, przewidujący pomoc działaczom opozycji znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, oraz drugi, przygotowany przez Grupę Roboczą środowisk opozycji antykomunistycznej w PRL – zakładający ustanowienie statusu weterana opozycji antykomunistycznej i wynikające z tego świadczenia obywatelskie i ekonomiczne.

Poniżej linki do pobrania obu projektów:

Projekt grupy senatorów: Projekt grupy senatorów

Projekt obywatelski: Projekt obywatelski

dla zainteresowanych historią i …

Dzień Drukarza w Krakowskim Klubie Wtorkowym
„Bibuła” w Polsce ma spore tradycje. Od Piłsudskiego choćby począwszy, poprzez okres walki z okupantem hitlerowskim, a kończąc na latach osiemdziesiątych minionego wieku.
Mało kto wie, że TWZW (Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze) utworzone w Warszawie w marcu 1940 roku były największą instytucją poligraficzną w okupowanej Europie. Ich twórcą był Jerzy Rutkowski ps. „Michał”, „Kmita”. Na początku 1944 roku z kilku zakładów drukarskich należących do TWZW miesięcznie wychodziło ok. 249 tysięcy egzemplarzy czasopism, 65,5 tysiąca egzemplarzy broszur i ok. 120 tysięcy egzemplarzy ulotek i plakatów. Ostrożne szacunki wskazują, że konspiracyjna działalność wydawnicza zamknęła się liczbą kilkunastu milionów egzemplarzy czasopism, miliona broszur, książek i innych druków zwartych, około 2 milionów ulotek i druków, w tym około miliona druków tzw. „akcji N”.

„Kwatera Ł”

W najnowszym wydaniu (numerze drugim ) miesięcznika „Sieci Historii”
film dokumentalny -„Kwatera Ł” w reżyserii Arkadiusza Gołębiewskiego.
(Cena magazynu z filmem dokumentalnym to 9,90 zł)

Fragment filmu „Kwatera Ł” w reż. Arkadiusza Gołębiewskiego

Premiera filmu „Kwatera Ł”

Komentarz Tygodnia

Słuszna decyzja
1628 emerytów Służby Bezpieczeństwa wystąpiło do Trybunału w Strasburgu ze skargą przeciwko Polsce. Skarżyli się z powodu obniżenia przez Sejm RP w 2009 roku ich świadczeń emerytalnych.

Łamali prawa obywatelskie
Trybunał odmówił rozpatrzenia pozwu. Orzekł, że praca, którą wykonywali – wzorowana na sowieckim KGB – łamała prawa obywatelskie. A przestępcy nie podlegają ochronie europejskich sądów. Tym bardziej że decyzja krajowego parlamentu nie pozbawia ich środków do życia.
Ustawowa obniżka dotknęła ok. 40 tys. funkcjonariuszy (którzy prawa do emerytury nabywali po 15 latach pracy). Obniżono im świadczenie ze średniego poziomu 2735 złotych do poziomu 2350 złotych. Średnio o niecałe 400 złotych.

Wymóg sprawiedliwości
Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca” apeluje do posłów o dalszą redukcję uprzywilejowanych świadczeń, pobieranych niesłusznie przez 24 lata. Z naszych podatków rok w rok byłym esbekom wypłacamy ok. 1,2 miliarda złotych. Gdyby zmniejszyć im emerytury o 1 tysiąc złotych (do poziomu zbliżonego do aktualnej płacy minimalnej) kasa państwa zaoszczędziłaby ok. 500 milionów złotych.
Elementarna sprawiedliwość wymaga, by te pieniądze przeznaczyć na wsparcie dla tych, którzy w stanie wojennym i latach 80. sprzeciwiali się reżimowi i byli ścigani przez służby specjalne PRL. Konspiratorów nie było więcej niż 50 tysięcy. Każdy z nich mógłby dostać z tej puli comiesięczny dodatek 800 złotych do renty lub emerytury.
Ci ludzie nie narażali swych karier i bytu swoich rodzin dla przyszłych materialnych korzyści. Ale potrzebny jest gest, że Polska nie zapomina o tych, którym zawdzięcza wolność. Tym ludziom, często skrzywdzonym tak przed, jak i po przemianach 1989-90, takie wsparcie od państwa, czyli od nas wszystkich, po prostu się należy.

Kornel Morawiecki

www.gazetaobywatelska.info