Apel Janki Podlejskiej do Przyjaciół ś.p. Kornela Morawieckiego

Drodzy Przyjaciele,

Dzięki ś,p. Kornelowi Morawieckiemu byłam małym trybikiem w wielkiej Solidarności Walczącej. Pozwolę zatem sobie na refleksję i apel do Koleżanek i Kolegów organizacji Solidarność Walcząca, Partii Wolności, Stowarzyszenia Solidarność Walcząca i Wolnych i Solidarnych.

Dajmy świadectwo, że idee, które nas zgromadziły wokół Kornela były i są dla nas ważne. Podejmujmy dalej pracę, nawet organiczną, na rzecz szerzenia solidarności i wolności.

Śmierć przychodzi na każdego, ale wyznawane przez nas wartości – nie umierają. Dbajmy     o naszą wiarę, niepodległość i solidaryzm.

O aktywność prosił przewodniczący już w czerwcu na walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia.  Jak odpowiedzieliśmy na ten apel? A przecież każdy z nas może coś zrobić: odwiedzić i pomóc choremu członkowi SW i innych naszych organizacji, propagować i rozprowadzać Gazetę Obywatelską, na której tak zależało Kornelowi. Spotykajmy się, dyskutujmy i działajmy.

Wielu wspaniałych ludzi, którzy byli z Kornelem i walczyli o wolność z reżimem komunistycznym – odeszło do wieczności lub straciło zdrowie. Starzejemy się. Pomyślmy                 o spadkobiercach naszych organizacji: bądźmy w działaniu na  tyle prawdziwi i zapaleni aby przyciągnąć nowych członków.  Myślę egoistycznie: kto wygłosi nad moim grobem mowę pożegnalną, zapali znicz i zamontuje znak SW?  Przekażmy pałeczkę następnym, niech krzewią idee solidaryzmu.

Ale dopóki żyjemy -  nieśmy żagiew i płomienie, dla Ciebie Polsko!

Janka Podlejska

Wrocław, 8 października 2019 r.

Ogłoszenie

W dniu jutrzejszym ABSOLUTNIE WSZYSCY mogą wejść do Sejmu bez konieczności pobierania przepustek od godz.13:00 do 19:00, by móc oddać hołd Panu Marszałkowi. Wejście na teren Sejmu od strony starego Domu Poselskiego- wjazd 101 (vis a vis pomnika Polskiego Państwa Podziemnego). Wejście główne do Sejmu, dalej goście kierowani będą do Sali Kolumnowej i następnie będą przechodzić do wyjścia z Sali znajdującego się vis a vis wejścia do Senatu. Będą też jutro wyłożone księgi kondolencyjne.

źródło: Sekretariat Stowarzyszenia SW

ZAPROSZENIE do udziału w kondukcie żałobnym ś.p. Marszałka Seniora Kornela Morawieckiego

Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli, związkowców z pocztami sztandarowymi, przedstawicieli organizacji społecznych do udziału w kondukcie żałobnym, który w piątek 4 października przemaszeruje ulicami Warszawy, by oddać hołd zmarłemu Marszałkowi Seniorowi i przywódcy Solidarności Walczącej Kornelowi Morawieckiemu.

Kondukt zostanie uformowany o godz. 18.45 pod pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego przy Sejmie na ul. Wiejskiej. O godzinie 19 kondukt wyruszy trasą liczącą ok. 3,5 km wiodącą ulicami: Wiejską, Placem Trzech Krzyży, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, Miodową i Długą.

Kondukt zakończy marsz przy Katedrze polowej Wojska Polskiego. W katedrze ok. godz. 20:30 rozpocznie się czuwanie przy trumnie Kornela Morawieckiego, które potrwa do północy.

Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy wszystkich, którzy pragną uhonorować pamięć Marszałka Seniora i jednej z najbardziej zasłużonych osób w walce o wolność Polski. Założyciel Solidarności Walczącej zawsze stawiał na piedestale dobro Ojczyzny, o którą troszczył się do swych ostatnich dni. Zjednoczmy się w marszu, upamiętniając zarazem patriotyczne wartości, którym Kornel Morawiecki hołdował aż do końca.