Spotkanie

Stowarzyszebie „Solidarność Walcząca” Mazowsze zawiadamia, że 12 lutego br. (niedziela) w przededniu rocznicy śmierci Zbyszka Romaszewskiego spotykamy się o godz. 15.00 na Powązkach Wojskowych przy grobie Senatora na krótką modlitwę, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Cześć jego pamięci!