Relacje filmowe z obchodów 40 lecia w Gdyni i Warszawie

Mamy przyjemność przekazać że relacje filmowe z obchodów 40 lecia w Gdyni i Warszawie zostały opracowane i zamieszczone w internecie. Całość jest pod linkiem:https://www.youtube.com/channel/UCeEdbWylS2hr7kOXJqCuuEw

Natomiast poszczególne wydarzenia znajdziemy:
Gdynia:Debata – Redakcje pisma „Solidarność Walcząca” Wrocław
https://www.youtube.com/watch?v=QwQAFsASOQI

Debata – Rada Solidarności Walczącej prow Paweł Falicki, Hanna Łukowska Karniej, Andrzej Myc
https://www.youtube.com/watch?v=4fMFB65JYWs

Wręczenie „Medali 40 lecia SW”
https://www.youtube.com/watch?v=iAqVGeIDpgY

Debata – Działalność Solidarności Walczącej na kierunku wschodnim 
https://www.youtube.com/watch?v=cGeeqeUAawQ&t=348s

Gala wręczenia odznaczeń (medale stulecia) i koncert zepołu Sonanto: https://www.youtube.com/watch?v=U2QG_CHx0jY&t=529s

WARSZAWAPrzywitanie gości i wystąpienie Premiera RP Mateusza Morawieckiego https://www.youtube.com/watch?v=kXUST8DwF34

Prezentacja – struktura Solidarności Walczącej – Andrzej Myc https://www.youtube.com/watch?v=Sa5xwGDs9GQ

Debata Quo Vadis Europo https://www.youtube.com/watch?v=NYIgjCHSw6o
Wystąpienie wicepremier Piotr Gliński – Wręczenie odznaczeń https://www.youtube.com/watch?v=9QaVwYkqnYQ
Koncert wieczorny sobota 25 czerwca https://www.youtube.com/watch?v=ARIIY96exFo

List Prezydenta – czyta Zofia Romaszewska
https://www.youtube.com/watch?v=zZ9xE4WHW1U

Wręczenie odznaczeń państwowych przyznanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę: https://www.youtube.com/watch?v=MdDkpBxv2MM
Msza polowa https://www.youtube.com/watch?v=UNeJOlCPmT4

Zmarł Zygmunt Sokólski 1946-2022

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 7 maja 2022 roku zmarł nasz przyjaciel że Stowarzyszenia „Solidarność Walcząca” Mazowsze Ś.P. Zygmunt Sokólski  w latach 1980-1981 działacz „Solidarności” po 13 grudnia w podziemiu antykomunistycznej. Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim orderu odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności oraz innymi oznaczeniami. O terminie i miejscu pogrzebu poinformujemy później. Cześć Jego pamięci!

Zbigniew Sokólski

Oświadczenie

Stowarzyszenie Solidarność Walcząca wyraża stanowczy sprzeciw wobec bandyckiej zbrojnej napaści Rosji na niepodległą Ukrainę.
Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o udzielenie Ukrainie jak największej pomocy oraz podjęcie najdalej idących działań w celu zatrzymania rosyjskiej agresji i powstrzymania jej zbrodniczych działań.
Solidarność Walcząca, zarówno jako organizacja w latach osiemdziesiątych dążąca do wyzwolenia i pojednania narodów środkowej i wschodniej Europy, jak też jako Stowarzyszenie kultywujące te same wartości i tradycje, wyraża swoją solidarność z narodem ukraińskim stawiającym bohaterski opór w walce z bandyckim agresorem.
Założyciel  i wieloletni przewodniczący naszego ruchu ś.p. Kornel Morawiecki nigdy nie godził się na kompromisy ze Złem. 
Niech żyje niepodległa Ukraina!

Stowarzyszenie Solidarność Walcząca