Zmarł Stanisław Leszczyński

17 października zmarł nasz przyjaciel ŚP Stanisław Leszczyński.
Członek Stowarzyszenia Solidarność Walcząca Mazowsze, MRK”S”, współpracownik Radia „S”.
Cześć Jego pamięci.
O pogrzebie poinformujemy w późniejszym terminie.