Wykłady prof. Andrzeja Nowaka

Wykłady prof. Andrzeja Nowaka z cyklu „Polska – Rosja, geopolityka i trudne sąsiedztwo”
zorganizowane przez Stowarzyszenie Katolickie Civitas Christiana.

Poprzednio został zamieszczony na stronie SSW tylko jeden wykład profesora Andrzeja Nowaka - „Rozpad i odbudowa imperialnych stosunków (1989-2013)” z dnia 11.06.2013. Teraz dla zainteresowanych zamieszczamy linki poprzednich wykładów:

09.10.2012. Ruś i Polska: sąsiedztwo i cywilizacyjny podział (X-XIV wiek)

06.11.2012. Moskwa i Litwa: początek geopolitycznego konfliktu (XIV-XVI w.)

04.12.2012. Rosja i Rzeczpospolita: próby unii i wielka wojna (XVI-XVII w.)

08.01.2013. Petersburg i Warszawa: dzieje podporządkowania w XVIII w.

12.02.2013. Pod carskim zaborem (1795-1917)

12.03.2013. Rosja bolszewicka i II RP: 1918-1939

09.04.2013. Stalin zdobywa Polskę (1939-1945)

07.05.2013. Polska w „obozie” (czyli w sowieckim imperium): 1945-1989