Spotkanie z Zbigniewem Romaszewskim

Dnia 7 listopada o godz. 18 w naszej siedzibie odbędzie się spotkanie z  Zbigniewem Romaszewskim. Spotkanie będzie dotyczyło takich zagadnień, jak:
- mechanizmy i możliwości społecznej kontroli władzy
- zalety i wady jednomandatowych okręgów wyborczych
- rola Senatu w obecnej formie
Serdecznie zapraszamy
Solidarność Walcząca Mazowsze
Gazeta Obywatelska
Zbigniew Romaszewski - spotkanie w siedzibie SW Mazowsze

Zbigniew Romaszewski – spotkanie w siedzibie SW Mazowsze