Spotkania 13 i 27 czerwca

Peter Raina zdrada czy koniecznosc
Spotkanie 13 czerwca z Andrzejem Świdlickim (ur. 1950), absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego i London School of Economics, był redaktorem RWE (1981-1994), korespondentem PAP w Londynie (1994-2015), współpracował z Polską Sekcją BBC (1995-2006). Jest autorem „Political Trials in Poland” (1982-1986), stypendystą konserwatywnego Airey Neave Memorial Trust, publicystą polskiej prasy emigracyjnej i krajowej.
Spotkanie będzie połączone z promocja jego najnowszej książki:
„PIĘKNODUCHY, RADIOWCY, SZPIEDZY. Radio Wolna Europa dla zaawansowanych”
Książka opisuje Rozgłośnię Polską Radia Wolna Europa, długie lata będącą w PRL jedynym niecenzurowanym źródłem informacji i w pewnych okresach słuchaną masowo. Pierwszy zespół RP RWE składał się z wojennych weteranów, jeńców, przedwojennych radiowców, ludzi pióra i artystów. Był to twórczy, ideowy zespół, jednak nie było w nim największych antykomunistycznych emigracyjnych pisarzy: Józefa Mackiewicza, Ferdynanda Goetla, Sergiusza Piaseckiego. Historia RP RWE nie może być pełna bez uwzględnienia pierwszego z nich. Ważną rolę w Wolnej Europie odegrali Jerzy Giedroyć – niesłuchający radia, lecz usiłujący na nie wpływać, oraz Zbigniew Brzeziński, którego polityczne koncepcje były dla rozgłośni punktem odniesienia. Innym wątkiem książki są akcje Służby Bezpieczeństwa przeciwko „Szerszeniom”, jak nazywano monachijską placówkę, w tym jednego z jej najskuteczniejszych agentów, Andrzeja Madejczyka. Autor pisze też o stosunku rozgłośni do ważnych wydarzeń politycznych w kraju i o ludziach, którzy ukształtowali jej renomę.
Dodatkową wartość tej, liczącej 900 stron, napisanej z humorem i elokwencją książki stanowią rozsiane w niej niezliczone anegdoty dotyczące pracowników RWE, a także portrety wielu osób znanych dotychczas odbiorcom audycji tej radiostacji jedynie ze słyszenia.
Andrzej Świdlicki Pięknoduchy radiowcy szpiedzy Radio Wolna Europa dla zaawansowanych
Spotkanie 27 czerwca z Peterem Rainą
- wykład: Prymas Stefan kardynał Wyszyński a Solidarność (Prymas Wyszyński ma być w tym roku beatyfikowany);
- promocja najnowszej książki Petera Rainy „Zdrada czy konieczność. Jaruzelski i inni przed sądem”