Popieramy ludzi nie ugrupowania.

Uważając ,że to Wyborca ma prawo decyzji przedstawiamy kandydatów do Sejmu RP zaprzyjaźnionych z naszym Stowarzyszeniem.

Uważając ,że to Wyborca ma prawo decyzji przedstawiamy kandydatów do Sejmu RP zaprzyjaźnionych z naszym Stowarzyszeniem. Dziś Andrzej Olszewski.

Imię                                        Andrzej

Nazwisko                                Olszewski

Kandydat do Sejmu                 Warszawa

Nr okręgu                               19

Nr na liście                              35

Lat 50, żonaty, 2 dzieci, katolik.

Ukończył VI Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Reytana, harcerz drużyny Czarna Jedynka. Z wykształcenia ekonomista, absolwent Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Makler Papierów Wartościowych nr licencji 18, ukończył studia doktoranckie w zakresie zarządzania i finansów w SGH oraz posiada dyplom EMBA. Członek Rady Programowej PiS, Radny Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, publicysta Gazety Polskiej Codziennie. Pracownik instytucji finansowych, działów finansowych i restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych. Zajmował stanowiska kierownicze i zarządcze wyższego szczebla w prywatnych spółkach kapitałowych. W latach 80. założyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz działacz Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarność (MRKS).

 

W przyszłym Sejmie, stanowiąc prawo, chciałby zająć się w szczególności:

  1. Systemem gospodarczym i podatkowym,
  2. Rozwiązaniem ryzyk systemowych w sektorze finansowym, przede wszystkim uregulowaniem problemu kredytów denominowanych w walutach obcych tzw. frankowych i polisolokat, w interesie polskich obywateli,
  3. Wsparciem dla rodzin i ochroną dzieci,
  4. Likwidacją umów śmieciowych,
  5. Wsparciem dla budownictwa mieszkaniowego,
  6. Wsparciem dla polskich przedsiębiorstw,
  7. Systemem emerytalnym,
  8. Podmiotowością polskiej polityki zagranicznej.

 

Negatywnie ocenia zamiar wprowadzenia euro w Polsce, bankowe bezprawie w relacjach z klientami, politykę uzależniania Polski od zagranicznych korporacji, bezradności i słabości państwa wobec zagrożeń.

 

 

Adres strony www

http://niezalezna.pl/autor/andrzej-olszewski

 

http://andrzej.olszewski.salon24.pl

 

Linki do profili w serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram)

 

https://www.facebook.com/Andrzej-Olszewski-714949938587756/timeline/?ref=hl

 

https://twitter.com/AAOlszewski

 

Link do materiału wideo na YouTube 

 

https://www.youtube.com/channel/UCRUS2XyHaGv-BrRKmkHLTmQ

Uważając ,że to Wyborca ma prawo decyzji przedstawiamy kandydatów do Sejmu RP zaprzyjaźnionych z naszym Stowarzyszeniem.

Uważając ,że to Wyborca ma prawo decyzji przedstawiamy kandydatów do Sejmu RP zaprzyjaźnionych z naszym Stowarzyszeniem.

Popieramy ludzi nie ugrupowania.Dziś Andrzej Olszewski.