„Kadrówka” 2014 – zaproszenie

ZWIĄZEK PIŁSUDCZYKÓW
KOMENDA XLIX (34 po wojnie) MARSZU SZLAKIEM
I KOMPANII KADROWEJ
Kraków (Oleandry) – Kielce, 6-12 sierpnia 2014
W STULECIE LEGIONOWEGO CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO
Komenda Marszu: 02-114 Warszawa, ul. Wiślicka 2/16
tel. (22) 823 58 13, tel. kom. 603 849 884 (Komendant),
601 512 005 (I Zastępca Komendanta), 609 674 606 Zastępca Komendanta ds. Organizacyjnych
e-mail: kadrowka2014@wp.pl; jankasprzyk@wp.pl www.kaclrowka.pl

Szanowni Państwo,

6 sierpnia 2014 r. z krakowskich Oleandrów wyruszy kolejny Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej, upamiętniający Czyn Niepodległościowy strzelców Józefa Piłsudskiego. Na pamiątkę wydarzeń sprzed wieku, kiedy to strzelcy poszli czynem wojennym budzić Polskę do zmartwychwstania, na trasę z Krakowa do Kielc wyruszy ponad ośmiuset młodych ludzi – ..strzelców, harcerzy, uczniów szkół noszących- imię Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, aby swą postawą świadczyć swoje przywiązanie do tradycji niepodległościowej oraz szacunek i wdzięczność dla tych, którzy dali Polsce suwerenność.

Marsz Szlakiem I Kadrowej stanowi obecnie jedno z nielicznych przedsięwzięć, które mając swe korzenie w II Rzeczypospolitej, odbywa się nieprzerwanie od 1981 r., kiedy to staraniem środowisk niepodległościowych Ziemi Krakowskiej i Świętokrzyskiej wraz ze zrywem „Solidarności”, przywracano pamięć o żołnierzach Józefa Piłsudskiego.

Współczesna „Kadrówka” na wzór przedwojennych marszów ma charakter wychowawczo – sportowy. Na jej trasie oprócz spotkań z bohaterami walk o niepodległość, odwiedzania miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, prelekcji historycznych, uczestnicy wezmą udział w zawodach strzeleckich, marszobiegu, konkursach edukacyjnych i licznych zajęciach kulturalno-oświatowych. Honorowy Patronat nad Marszem zgodziła się objąć Pani Karolina Kaczorowska – Małżonka ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej śp. Ryszarda Kaczorowskiego, który aż do tragicznej śmierci 10 kwietnia 2010 r. sprawował patronat nad Marszem i pięciokrotnie zaszczycił swą obecnością uroczystości marszowe.

W imieniu organizatorów i uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej mam zaszczyt zaprosić na uroczystości związane z tegoroczną „Kadrówką” oraz na wiele wydarzeń jej towarzyszących. W sposób szczególny pragnę zaprosić na uroczystości w Krakowie (3-6 sierpnia) oraz w Kielcach (12 sierpnia). Uroczystościom tym, wzorem okresu międzywojennego, nadawana jest szczególna ranga.

W niedzielę 3 sierpnia na krakowskich Błoniach będziemy mogli wspólnie podziwiać pokazy współczesnych ułanów kultywujących tradycje kawalerii, której zalążek tworzył przed wiekiem siedmioosobowy patrol konny Władysława Beliny-Prażmowskiego.

4 sierpnia o godz. 12.00 odbędzie się w Urzędzie Miasta Krakowa „Spotkanie Pokoleń”, którego organizatorem jest Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, na którym spotkają się rodziny legionistów, żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej i współcześni kontynuatorzy tradycji niepodległościowej. Tego dnia o godz. 20.00 na Kopcu Józefa Piłsudskiego odbędzie się z udziałem Wojska Polskiego uroczysty capstrzyk, podczas którego uczestnicy Marszu złożą w bryle Kopca ziemie przywiezione z wielu miejsc pamięci narodowej z kraju i zza granicy.

W przededniu wymarszu, 5 sierpnia o godz. 17.30 w Katedrze Wawelskiej zostanie odprawiona Msza św. w intencji Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy, po której odbędzie się apel i złożenie kwiatów na sarkofagach Józefa Piłsudskiego oraz Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w latach 2006 – 2009 wspólnie z Prezydentem Ryszardem Kaczorowskim pełnił Honorowy Patronat nad Marszem. Tego samego dnia o 19X0 na Głównym Rynku w Krakowie odbędzie się wyjątkowy koncert piosenek legionowych.

Nazajutrz 6 sierpnia o godz. 7.00 na Oleandrach będzie miał miejsce apel rozpoczynający Marsz, a o 9.45. w podkrakowskich Michałowicach odbędzie się uroczystość pod pomnikiem upamiętniającym obalenie słupów granicznych państw zaborczych przez żołnierzy I Kadrowej. Następnie uczestnicy „Kadrówki” przez Słomniki, Miechów, Wodzisław, Jędrzejów, Chojny, Chęciny, Bolechowice i Nowiny udadzą się do Kielc, gdzie główne uroczystości rozpoczną się 12 sierpnia o godz. 14.00 na Pl. Wolności. Tam też zostanie odsłonięty i poświęcony pomnik konny Józefa Piłsudskiego wybudowany staraniem Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika J. Piłsudskiego w Kielcach.

Mam głęboką nadzieję, że wspólnie będziemy mogli oddać hołd bohaterom naszej Niepodległości, którzy przed stu laty, nie bacząc na przeciwności, poszli bić się o honor i wolność Rzeczypospolitej.

Licząc na przyjęcie zaproszenia na uroczystości, pozostaję z wyrazami głębokiego szacunku

PREZES PIŁSUDCZYKÓW

KOMENDANT MARSZU

Jan Józef KASPRZYK