Z głębokim smutkiem zawiadamiamy

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że zmarł ŚP Ojciec Jana Józefa Kasprzyka p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Msza pogrzebowa w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej 13/15 w dniu 04.05.2017 r. o godz. 11.00.

Łączymy się w bólu Stowarzyszenie SW Mazowsze