Petycja do Ministra Sprawiedliwości

GRUPA OBYWATELI

8 maja 2013 r.

Minister Sprawiedliwości
Pan Marek Biernacki

My, niżej podpisani domagamy się od Pana Ministra sprawnej interwencji na rzecz natychmiastowego uwolnienia z więzienia posła na Sejm RP I,II, III kadencji oraz wielokrotnego obserwatora procesów demokratyzacji Rady Europy i OBWE w krajach postkomunistycznych, więźnia politycznego Adama Słomki.

 

 

 
Czytaj dalej…